Shutterstock
Fostret i buken efter sex har beslutats

Krossad myt: Foster inleder inte livet enbart som honkön

Alla inleder sitt liv som kvinnor. Så har forskare uppfattat fostrets utveckling under 70 år, men nu pulvriserar ett nyupptäckt protein denna teori.

I grund och botten är alla foster honkön. Det är först senare som en speciell process inleds där pojkfoster utvecklar en penis. Om processen inte aktiveras fortsätter fostret som en kvinna och en flicka föds.

Den uppfattningen har hållits vid liv sedan 1940-talet.

Men nu visar ny forskning att det kvinnliga könet också är en aktiv process.

Krossad myt: Manliga könsorgan kräver mer

Den felaktiga könsteorin etablerades efter ett försök på kaninfoster. I livmodern tog forskarna bort förstadierna till könskörtlar, som producerar testosteron. När kaninerna sedan föddes var samtliga ungar av honkön.

Forskarna drog därför slutsatsen att foster alltid föds som honkön såvida inga speciella gener bildar de manliga könskörtlarna.

Teorin fick nytt liv när genetiker upptäckte SRY-genen i den manliga Y-kromosomen. Fem till sex veckor in i graviditeten bildar genen ett protein som sätter igång utvecklingen av testiklar och testosteron.

Forskarna trodde därför att alla foster utvecklar kvinnliga könsorgan såvida inte SRY-genen aktiveras.

Men 2017 upptäckte forskare från USA ett protein som aktivt bestämmer könet hos flickfoster - precis som hos pojkfoster.

Bägge kön från samma mall

I ett försök med möss har biologer nu visat att proteinet COUP-TFII behövs för att avlägsna hankönskörtlarna hos honor. Utan COUP-TFII fick mössen både han- och honkönsorgan.

Tidigare trodde forskare att hankönsorgan försvann eftersom ett foster inte producerade testosteron. Men det räcker alltså inte i sig.

Upptäckten av COUP-TFII ändrar således standardinställningen för foster. Istället för att båda könen börjar livet som honkön visar studien att alla kommer från samma könsneutrala mall.

Foster före vecka 6

  • Inre könsorgan: Anlag till könskörtlar (1), anlag till sädesledare (2) och anlag till äggledare (3)

  • Yttre könsorgan: Glans (4) – som är anlag till klitoris eller penishuvud

Claus Lunau

Honkön efter vecka 6

  • Inre könsorgan: Könskörtlarna utvecklas till äggstockar, medan anlagen till sädesledare förtvinar.

  • Yttre könsorgan: Glans utvecklas till klitoris, och det bildas en vagina och blygdläppar.

Claus Lunau

Hankön efter vecka 6

  • Inre könsorgan: Könskörtlarna utvecklas till testiklar, medan anlagen till äggledare förtvinar.

  • Yttre könsorgan: Glans utvecklas till penis och det bildas en pung i vilken testiklarna faller ner.

Claus Lunau

Alla börjar livet med samma kön

Under fostrets första veckor är könskörtlarna fortfarande i förstadiet och cellerna runt dem har anlag för både äggstockar och testiklar.

Runt vecka 5-6 avgörs könet på fostret. Om SRY-genen producerar testosteron försvinner de kvinnliga könskörtlarna och fostret blir en pojke. Om inte, tar COUP-TFII bort de manliga könskörtlarna och det kommer ut en flicka.

Forskarna vet ännu inte exakt hur proteinet COUP-TFII fungerar.

Men de vet att inget kön uppstår som standard. Oavsett har dina könsorgan krävt en särskild ansträngning i början av livet.

Läs också vår artikel ‘Hur många kön finns det?

X- en Y-chromosoom
© Shutterstock

Könskromosom tänds med fördröjning

Varje mänsklig cell innehåller 46 kromosomer som innehåller långa strängar av genetiskt material - dna.

Kromosomerna hör ihop parvis, och när ägget befruktas får det lilla förstadiet till ett foster 23 kromosomer från varje förälder.

De 22 kromosomparen – de så kallade autosomerna – är desamma hos alla människor. Det sista paret kallas könskromosomer: Hos kvinnor består de av två X-kromosomer, hos män består paret av en X- och en Y-kromosom.

I kromosomernas dna finns generna - kodbitar som till exempel aktiverar produktionen av ett protein eller hormoner i en cell.

Manlig Y-kromosom aktiveras dock först när fostret är 5-6 veckor gammalt. Fram till dess utvecklar fostren sig på samma sätt - oavsett kön.