Kroppens sinnen

Sinnena är avgörande för vår förmåga att röra oss i omvärlden och uppfatta vad som händer runt omkring oss. Sinnena gör det möjligt för oss att besluta vilka kläder vi skall ha på oss, njuta av doften av en nybakt pizza och gå på lina utan att falla. Sinnena gör att vi kan kommunicera med omvärlden och överleva.

Att äta i mörkret

Från Vetenskapens Universum: Sinnena är som små antenner, som uppfattar information från världen omkring oss eller signaler från vår egen kropp.

Informationen skickas till hjärnan, som beslutar vilken som är viktig, och hur vi skall reagera på den. Man får till exempel genom näsan information om något som doftar sött och ser något brunt och trekantigt med något mjukt på toppen i olika färger. Ögon och näsa översätter det till elektriska signaler, som skickas till hjärnan. Den organiserar, behandlar och tolkar signalerna, och man utbrister ”Mmm, ett konditori” och går in och köper en kaka.

En viktig funktion i hjärnan är förmågan att sortera sinnesintrycken. Om hjärnan inte skulle kunna prioritera i den ström av information som den tar emot från sinnena, skulle den översvämmas. I stället för att koncentrera oss på ett samtal eller avsluta en handling, skulle vi flacka mellan olika impulser som små barn, som lätt kan avledas från det som de håller på med, genom att man viftar med en ny leksak.

Med tiden lär sig vår hjärna att sortera bland intrycken och bara ge uppmärksamhet åt dem som är viktiga. Om vi läser en bok, hör vi inte radion som står på bredvid oss, prasslet från godispapper i biografmörkret försvinner, när vi blir uppslukade av filmen, och om vi är på väg till en anställningsintervju, ignorerar vi doften från konditoriet. Hjärnan spelar också en stor roll för att förändra vår känslighet för sinnesintryck, så att den kan skärpas. Blinda har till exempel ofta bättre hörsel och luktsinne för att kompensera för bristen på syn. Vinsmakare och parfymörer utvecklar med tiden ett känsligt luktsinne, och gymnaster och balettdansare har efter många års träning ofta ett balanssinne som är betydligt bättre än de flesta andras.

Synestesi – när sinnena blandas

En synestetiker är en person som upplever en sammanblandning av sinnesupplevelser, som vi normalt upplever var för sig. Till exempel att siffror har färger, att en vän är röd, eller att man känner smak, när fingrarna rör vid ett tangentbord. Det finns många exempel på synestesi inom syn-, känsel- och smaksinnet, och forskare har likaledes upptäckt personer med hörselsynestesi. De hör antingen dunkande, pipande eller surrande ljud, när de ser föremål röra sig eller lysa upp.

Ett ännu märkligare exempel är en färgblind, som bara kan se ett fåtal färger i den fysiska världen men som av allt att döma kan se många fler färger, när han ser vissa siffror. Förklaringen är förmodligen att medan hans ögon inte fungerar optimalt, så är hans hjärna helt normal och kan skapa de färger som saknas.

Någon fullständig förklaring på synestesi finns inte, men fenomenet beror troligen på att hjärnans sinnescentra är förbundna på ett annorlunda sätt, så att signalerna blandas. Kanske så mycket som en procent av befolkningen har synestesi.