Kommer fler människor på jorden att påverka vattenståndet?

Människokroppen består av 60 procent vatten. Om jordens befolkning tiodubblades, skulle det i så fall märkas på vattenståndet i världshaven?

© Shutterstock

I dag är vi åtta miljarder människor på jordklotet.

Enligt en studie, genomförd av den brittiska läkaren Sarah Catherine Walpole tillsammans med kolleger i Storbritannien och Schweiz, väger människokroppen i genomsnitt 62 kilo och består av 60 procent vatten.

Det innebär att en människa i snitt innehåller 37,2 kilo vatten. Och eftersom ett kilo vatten är detsamma som en liter, innehåller varje människa på jorden därmed 37,2 liter vatten.

Om jordens befolkning tiodubblades till 80 miljarder människor skulle de sammanlagt förbruka 37,2 liter multiplicerat med 80 000 000 000. Det blir inte mindre än 2 976 000 000 000 liter, 2 976 000 000 ton eller 2,976 kubikkilometer vatten.

Havet kommer att sjunka

Frågan blir då hur stor minskning av vattenståndet i världshaven det skulle medföra om 2,976 kubikkilometer vatten försvann från oceanerna.

Frågan blir då hur mycket vattenståndet i världshaven skulle sjunka om 2,976 kubikkilometer vatten försvann från oceanerna.

Jordens totala areal är 510 100 000 kvadratkilometer. Kontinenter och öar täcker 29 procent av planeten, medan vattenytor täcker resterande 71 procent – motsvarande 362 200 000 kvadratkilometer.

Eftersom vattnet ska tas upp från varje enskild kvadratkilometer av oceaner och sjöar måste det med andra ord avlägsnas totalt 2 976 delat med 362 200 000 kilometer vatten.

Det resulterar i att vattenståndet minskar med 0,0000000082 kilometer vatten, vilket vill säga 0,0082 millimeter. Siffran blir faktiskt till och med lägre, eftersom de första 0,0008 millimeterna vatten ju redan är upptaget i de åtta miljarder människor vi är i dag.

37,2 liter vatten innehåller människokroppen i genomsnitt. Men trots att vi nu är åtta miljarder människor på jorden upptar vi bara en mikroskopisk del av jordens sammanlagda vattenmängd.