Varför knakar det i fingrarna?

Du känner säkert till ljudet som uppstår när du själv eller andra börjar "knäcka" sina fingrar. Här får du en förklaring på det karakteristiska knakljudet.

hands

Det händer när dina fingrar knakar

En teori om hur ljudet uppstår förklarar det med att när vi knäcker fingrarna så dras benen isär något. Glappet får den smörjande vätskan inuti leden att utvidga sig och trycket i ledvätskan faller. Det lägre trycket innebär att det bildas ett vakuum där gas från ledvätskan – i form av koldioxid, syre och kväve – samlas i små bubblor.

När benen hamnar på rätt plats igen kollapsar bubblorna och det är då det karakteristiska ljudet uppstår.

Försöker man knäcka fingrarna igen allt för tätt inpå det första knäcket kommer det inte att höras något ljud, eftersom det tar tid för gaserna att sippra in i ledvätskan igen.

Att knäcka fingrar är inte farligt

Förr trodde forskarna att det kunde vara skadligt att knäcka fingrarna och att det skulle leda till artros. Men en amerikansk studie från 2011 hittade inget samband mellan 215 personers vana att knäcka fingrarna och risken för att de skulle få artros.