Kan man vara allergisk mot kyla?

När jag har varit utomhus i minusgrader så börjar min hud att svullna och klia – kan det vara en allergisk reaktion på kylan?

© Shutterstock

Om du upplever sveda och klåda, rodnad hud eller svullnad efter att du har varit ute kyla, kan du lida av köldallergi, även kallat köldurticaria.

Allergin förekommer i två varianter: en ärftlig och en förvärvad. I det sistnämnda fallet uppträder symtomen fem till tio timmar efter köldexponering och varar vanligtvis i en till två timmar. Den ärftliga versionen är mer besvärlig, eftersom symtomen dyker upp först efter en till två dagar och varar lika länge.

Den allergiska reaktionen utlöses av kallt vatten, att vistas i minusgradig kyla eller av att konsumera kall mat och dryck. Att vistas i bitande kall blåst eller simma i iskallt vatten är i synnerhet utlösande faktorer. I sällsynta fall kan kyla resultera i mycket lågt blodtryck, avsvimning eller så kallad anafylaktisk chock, som kan vara livshotande.

Särskilt unga kvinnor drabbas

Bara 0,05 procent av befolkningen lider av denna egendomliga allergi, som är vanligast bland unga kvinnor. De allra flesta har den förvärvade typen, medan den ärftliga varianten är extremt sällsynt.

Köldallergi visar sig främst som irriterad hud och utslag på händer, ben och i ansiktet.

© Shutterstock

Exakt vilken mekanism som ligger bakom köldallergin är ännu okänt, men liksom vid andra allergier handlar det om att immunförsvaret överreagerar och frisätter stora mängder kemiska ämnen, bland annat histamin.

Köldallergi behandlas med antihistaminer och genom att undvika kall luft och kallt vatten. Allergin går oftast över av sig själv efter ett par år.