Shutterstock
Glad mand i sne

Kan man vänja sig vid att tåla kyla?

Kan man träna sig till att tåla kyla bättre? Vänjer man sig till exempel vid lägre temperaturer, om man systematiskt klär sig lätt när det är kallt?

När man utsätts för låga temperaturer registreras det av speciella känselkroppar, så kallade termoreceptorer, i huden. Dessa receptorer skickar elektrokemiska signaler till ryggmärgen och vidare till hjärnan, där signalen bearbetas och tolkas.

Resultatet blir en medvetenhet om att det är kallt. Normalt reagerar man genom att ta på sig mer kläder, gå in, sätta på värmen och så vidare.

Det är möjligt att man genom att under lång tid med flit ignorera signalerna kan ändra termoreceptorernas elektrokemiska meddelanden till hjärnan, så att man med tiden får en högre köldtröskel.

Det har så vitt vi vet aldrig undersökts vetenskapligt – vilket är lätt att förstå när man tänker på hur mycket en tänkt försöksperson skulle frysa.

© wimhofmethod.com

Isman styr själv sin kroppstemperatur

Om man verkligen vill kunna tåla mer kyla får man tillämpa en helt annan teknik: äter man massor med glass, gräddsås och friterad potatis lägger man sakta men säkert lager på lager med fettceller under huden. Fett isolerar så att man med tiden skulle kunna klara av allt lägre temperaturer.

Huruvida det kan kallas för träning kan emellertid diskuteras. Vid sidan om tillvänjning och matglädje finns det även psykologiska förhållanden som gör att man ibland kan klara av kyla bättre än andra.

Utsikten att snart komma in i värmen eller andra positiva saker kan överskugga att man är kall och göra att man bättre uthärdar minusgrader eller gåshud. För övrigt varierar vår personliga köldtröskel väldigt.

Efter en solig dag på stranden är man mer frusen på kvällen än om man har tillbringat dagen i en kall miljö. Den här skillnaden i frusenhet är emellertid snarare ett resultat av omgivningens olika temperaturer än medveten träning.