Shutterstock
shots, alkohol, bar

Kan man vänja sig vid att dricka mycket?

Samma mängd alkohol påverkar människor på olika sätt. Blir kroppen bättre på att tåla alkohol med tiden?

Det är stora individuella skillnader mellan hur snabbt kroppen omsätter alkohol. Dessutom påverkas kvinnor mer än män, eftersom de vanligtvis har en lite högre fettprocent, och alkoholen därmed har mindre vatten att fördela sig i.

Det spelar emellertid också roll om man är van vid att dricka. I levern finns två enzymsystem, alkoholdehydrogenas-systemet i levercellernas cytoplasma och cytokrom P450-systemet i mitokondrierna. Båda omvandlar alkohol till acetat.

Det sistnämnda systemet blir effektivare, när man regelbundet dricker öl eller vin, så att det efter hand kan omsätta mer alkohol per tidsenhet. På så sätt kan man förbränna alkohol upp till en och en halv gång fortare än normalt. Det kan dock ha hälsovådliga konsekvenser.