Kan man mäta smärta?

Kan man mäta hur starkt en smärta känns? Varför tål vissa människor mer smärta än andra?

Kvinde med ondt i knæet
© Shutterstock

Man kan mäta de fysiologiska reaktionerna på smärta, till exempel pulsen, men inte själva upplevelsen av smärta. Denna upplevelse tillkommer nämligen i ett samspel mellan psykiska, fysiska och sociala faktorer. Den är alltid individuell och olika från situation till situation. Därför låter den sig inte heller mätas som till exempel kolesterolvärdet. Därför säger läkarna att ”smärta är det som patienterna säger att det är”. De kan bara försöka få ett intryck av smärtupplevelsen genom att låta patienten beskriva dels obehaget av smärtan, dels intensiteten. Patienten kan värdera smärtans styrka på en skala från ett till tio. Beskrivningen av smärtupplevelse kan läkarna sedan ställa samman med mätningar på den del av smärtan som kan registreras som fysiologiska reaktioner, till exempel ökad puls eller höjd aktivitet i vissa delar av hjärnan. Ett av de ställen där man i forskningssyfte mäter smärta är Center for Sensory-Motor Interaction vid Aalborgs universitet i Danmark. Där utsätter forskarna försökspersoner för stick, elektriska stötar, kyla och värme och registrerar, när försökspersonen känner påverkan, och när den blir outhärdlig. Det senare stadiet kallas smärttröskeln, och den kan mätas – för värme ligger den till exempel vid 45°C. I smärtforskarnas laboratorium försöker man också kartlägga smärtmekanismerna vid olika sjukdomar, till exempel cancer, migrän och underlivssjukdomar. Målet är att utveckla mer exakta metoder för smärtbehandling vid dessa tillstånd. Varför vissa människor är känsligare än andra, när det gäller smärta, finns det flera förklaringar till. Passivitet, dålig självuppfattning, ångest och stress påverkar vårt smärtupplevande i negativ riktning. Det finns också könsbetingade skillnader i smärtupplevande. Nya undersökningar visar att kvinnor och män reagerar olika på smärta, och att de också värderar och hanterar smärtan annorlunda. Kvinnorna i undersökningen hade en intensivare smärtupplevelse än männen. Trots det var kvinnornas mycket bättre än männen på att hantera smärtan. Vissa forskare anser att förklaringen till kvinnors och mäns olika smärtupplevelse skall sökas i de hormonella skillnaderna mellan könen.