Shutterstock

Kan man bli trött av frisk luft?

Efter en lång dag ute i naturen kommer du alltid hem och är trött. Men det är kanske inte den friska luften som gör dig trött, utan något helt annat.

Man brukar säga att man blir trött av frisk luft, men så är det inte.

Såväl inom- som utomhusluft innehåller 21 procent syre, och vi tar inte upp mer syre än vi behöver, så det är inte luften i sig som vi blir trötta av.

Man skulle kanske kunna förklara tröttheten med att vi i regel är mer aktiva utomhus än inomhus.

Denna förklaring ger dock inte något svar på frågan varför vi känner oss trötta av ”all frisk luft”, när vi har legat och dåsat på stranden en hel dag eller följt med som inaktiv och avslappnad passagerare på en segelbåt.

Förklaringen är snarare att vi blir trötta av alla sinnesintryck, när vi tillbringar en hel dag utomhus. Blåsten, värmen, kylan, solen, ljuden och allt som vi ser bombarderar våra sinnesceller med stimuli, vilket gör oss trötta.

Det är bland annat en erfarenhet som har gjorts vid behandling av multihandikappade människor, när man försökt stimulera deras försvagade sinnen.

Det gör man visserligen inte utomhus, utan i så kallade Snoezelenrum. I dessa ligger de handikappade vanligtvis på en skvalpande vattensäng i ett rum med diverse ljud – musik, havsbrus eller kanske valsång – och olikfärgat ljus som spelar över väggarna och taket.

Allt detta är mycket stimulerande för de handikappade, men efter bara 15-20 minuter kan det bli för mycket med detta veritabla bombardemang av sinnena, vilket gör att de somnar.