Shutterstock
bubblor, blå

Kan man andas vätska?

Kan man överleva utan luft, om man i stället andas in en syrehaltig vätska?

I teorin kan människan mycket väl få syre från en vätska i stället för från luft. I praktiken finns det dock en rad problem, så det blir inte inom den närmaste framtiden som exempelvis dykare eller astronauter byter ut syrgastuberna mot vätska.

Inandning av syrehaltig vätska används i dag framför allt vid behandling av för tidigt födda barn och av vuxna med svåra lungsjukdomar. Utväxlingen av syre och koldioxid mellan blodet och lungorna sker i alveolerna, de små luftfyllda blåsorna i lungorna.

När alveolerna kollapsar på grund av lungsjukdom eller för att lungorna inte är färdigutvecklade, hjälper en respirator patienten att andas.

Respiratorn pumpar in luft i lungorna och tvingar därmed alveolerna att vara öppna, men det höga luftrycket kan samtidigt skada lungorna. I stället kan läkarna delvis fylla lungorna med en vätska, perflubron, som öppnar alveolerna och som innehåller mycket mer syre än luft.

Patientens andning styrs fortfarande av en respirator, men trycket är mindre, och därför är risken för skador på lungorna mindre. Dykare kan teoretiskt sett också ersätta luft med perflubron, men det är ännu inte en realitet, då det kommer att vara svårt att andas utan hjälp från en mekanisk respirator. Det krävs mycket kraft för att dra ned vätska i lungorna.