Kan kvinnor amma ett adopterat barn?

Med hjälp och hårt arbete kan en kvinna i vissa fall producera mjölk, trots att hon inte själv har fött barnet.

baby nursing

Det är möjligt för en kvinna att amma ett adopterat barn, men det krävs normalt läkarhjälp och en stor insats av kvinnan. I vissa fall kan kvinnan producera tillräckligt med mjölk för barnet att leva på, tills det är stort nog att få fast föda. I de flesta fall måste amningen dock kompletteras med modersmjölksersättning.

Tiden fram till adoptionen måste kvinnan använda en bröstpump, som stimulerar bröstvårtorna på samma sätt som barnet gör, när det diar. Detta stimulerar nämligen produktionen av mjölk. I kombination med pumpningen ger läkaren en typ av läkemedel (metoklopramid, klorpromazin eller domperidon), som får kvinnans kropp att bilda hormonet prolaktin, som också sätter igång mjölkproduktionen.

Om kvinnan aldrig har ammat eller fött barn, kan läkaren ge henne könshormoner (progesteron eller östradiol). Tillskottet efterliknar den hormonväxling som naturligt sker i kroppen, när en gravid kvinna föder och som bidrar till att sätta igång produktionen av mjölk i hennes bröst.