Guillotine med røg
© Shutterstock

Kan huvudet leva vidare efter en halshuggning?

Är man medveten om vad som hänt om man har blivit halshuggen? Hur lång tid tar det innan huvudet är helt dött?

Under franska revolutionen, då människor halshöggs på löpande band, forskades det faktiskt en del i detta makabra ämne. Läkare stod redo vid guillotinen, så att de kunde ta upp det avhuggna huvudet så snabbt som möjligt och studera det närmare. Det finns många beskrivningar av huvuden som grimaserar, blinkar med ögonen, gnisslar tänder och liknande. Så det råder knappast någon tvekan om att det i alla fall under en kort period pågår aktivitet i ett avhugget huvud. Om det är mer än bara reflexer är dock svårt att säga. Det finns även enstaka exempel på att avhuggna huvuden har reagerat genom att öppna ögonen eller munnen, när personens namn ropats. Det kan kanske tolkas, som om det finns medvetande kvar, men det är omöjligt att avgöra säkert. Under alla omständigheter kan det bara röra sig om några få sekunder, eftersom hjärnan inte kan fungera mer än under mycket kort tid, om dess syreförsörjning avbryts.