Lever hjärnan vidare efter halshuggning?

Upplever man sin egen död om man blir halshuggen? Eller stängs hjärnan av i samma ögonblick som huvudet separeras från kroppen?

Guillotine med røg
© Shutterstock

Hjärnan är beroende av syre och när huvudet separeras från kroppen avbryts omedelbart syretillförseln via blodomloppet. Trots det tyder studier på att hjärnan faktiskt fungerar under en kort tid efter till exempel en halshuggning.

2013 halshögg nyazeeländska forskare råttor i en minigiljotin och registrerade att råttornas hjärnor var aktiva i upp till 15 sekunder efter att huvudet separerats från kroppen.

Det var särskilt under de första sekunderna som så kallad elektroencefalografi (EEG) upptäckte kraftiga utslag via fem elektroder som var placerade på råttornas huvuden.

Enligt forskarna berodde utslagen på att hjärnbarken reagerade på smärtan.

15 sekunder – så länge visar experiment med råttor att hjärnan är aktiv efter en halshuggning. Troligtvis gäller något liknande för människor.

En nederländsk studie från 2011 gav liknande resultat. Där observerade forskarna dock även utslag efter cirka en minut, vilket tolkades som att råtthjärnan slutligen stängdes av efter 60 sekunder utan syre.

Avhugget huvud reagerade på rop

Liknande experiment har av goda skäl aldrig utförts på människor, men 1905 observerade den franske läkaren Gabriel Beaurieux huvudet på brottslingen Henri Languille då denne skulle halshuggas.

När Languilles huvud hade fallit ner i korgen rörde sig läppar och ögonlock. Läkaren ropade "Languille!", varefter mannens ögonlock sakta lyftes och Beaurieux såg in i det som han beskrev som "definitivt levande ögon".

Läkaren ropade igen några sekunder senare med samma resultat, medan det blev ingen reaktion den tredje gången.