Infografik: Ditt fantastiska och motbjudande huvud

Snor, saliv och kvalster. Ditt huvud är fullt av överraskande och smarta sekret och smådjur. Lär dig mer om ditt huvuds invecklade funktioner.

© Shutterstock

Klicka på infografiken för att göra den större.

Om du känner för att gå på upptäcktsfärd i din fantastiska och otroliga kropp har vi valt ut några av de bästa artiklarna här för dig:

Eller hitta mer om kroppen här.