Shutterstock

Hur undviker livslånga kedjerökare lungcancer?

Med tanke på att rökning är så skadligt – hur kommer det sig att vissa människor kan röka cigaretter hela livet utan att få lungcancer?

Rökning dödar drygt åtta miljoner personer varje år och ansvarar för upp till 90 procent av alla lungcancerfall. Forskare uppskattar att rökare löper 15-30 gånger större risk att utveckla lungcancer än ickerökare.

Cancerframkallande ämnen i röken skadar lungcellerna och orsakar mutationer i rökarens dna. Genetiska analyser har visat att lungceller hos rökare som röker ett paket cigaretter om dagen påverkas av 150 nya mutationer.

Mutationer kan göra att lungceller beter sig onormalt och delar sig okontrollerat, vilket kan leda till att cancertumörer bildas. Antalet mutationer i lungcellerna är kopplat till hur mycket rök de har utsatts för. Därför ökar risken för lungcancer ju mer en person röker.

Kedjerökare reparerar dna-skador mer effektivt

Men enligt ny forskning upphör antalet nya mutationer hos de rökare som har rökt ett paket cigaretter om dagen i mer än 23 år. Det förklarar hur vissa storrökare kan leva ett långt liv med massvis av cigaretter – utan att få lungcancer.

Lungcellerna verkar anpassa sig till den ihållande tobaksröken genom att reparera dna-skadorna mer effektivt och bli av med mutationerna.

Forskarna ska nu undersöka varför vissa människor kan reparera dna-skador medan andra inte kan, eftersom detta kan ge en metod för att tidigt fastställa den individuella risken att utveckla lungcancer.