Shutterstock

Så skyddar solkrämen huden

De solkrämer som du köper fungerar på två helt olika sätt. Men gemensamt för båda är att mängden solkräm är avgörande för ditt skydd.

När vi smörjer in oss med solkräm gör vi det för att skydda oss mot skadliga ultravioletta strålar från solen.

Krämerna kan innehålla fysikaliska eller kemiska UV-filter – eller båda delar. Ett fysikaliskt UV-filter får man genom att tillföra krämen vita färgämnen som zinkoxid eller titanoxid.

Dessa ämnen fungerar som filter genom att reflektera de ultra-violetta strålarna till omgivningen. Krämer med fysikaliska UV-filter förblir ofta vita på huden en tid efter att man har smort på dem.

UVA-strålar ger läderaktig hud

Det är inte nödvändigtvis fallet med solkräm med ett kemiskt UV-filter, som innehåller särskilda organiska molekyler, exempelvis bensofenon, kamferföreningar, cinnamater och salicylater.

Dessa ämnen absorberar de ultravioletta strålarna och omvandlar dem till infraröd strålning, alltså värme, som avges till luften eller transporteras bort av blodcirkulationen.

Nästan alla solkrämer skyddar både mot solens UVA- och UVB-strålar. Medan UVA-strålar påverkar hudens elasticitet och kan ge rynkor och läderaktig hud, är det UVB-strålarna som ger den brännskada som de flesta känner till från intensivt solbadande utan rätt skydd.

Båda typerna av strålar anses medverka till utvecklingen av hudcancer, och även om man tror att UVB-strålarna är skadligare än UVA-strålarna, finns det ingen ”säker” ultraviolett strålning.

Solkräm reflekterar eller absorberar

Solkräm skyddar mot solens strålning på två helt olika sätt.

© Oliver Larsen

Fysikalisk solkräm

fungerar genom att partiklar i krämen, exempelvis titanoxid och zinkoxid, bildar en fysisk sköld som reflekterar UV-strålningen från huden.

© Oliver Larsen

Kemisk solkräm

Fungerar genom att organiska molekyler, bland annat oxybenson, absorberar UV-strålning och avger den som värme innan den når huden.

Mängden är helt avgörande

Den solskyddsfaktor som finns angiven på solkrämen refererar uteslutande till det skydd man uppnår mot UVB-strålarna, alltså brännskadan. Att många människor ändå blir brända efter att ha använt en kräm med hög solskyddsfaktor beror ofta på felaktigt användande av krämen.

Det är viktigt att man använder en rejäl mängd kräm, cirka 40 gram sammanlagt till en vuxen person och alltså inte bara en liten klick.

Man skall också vara uppmärksam på om krämen är vattenfast och därmed skyddar, även om man ofta tar sig ett dopp och svettas i värmen.