human oxygen

Hur mycket syre förbrukar en människa?

Hur många växter krävs det om en människa skall uppehålla sig i ett lufttätt glasrum under längre tid?

Minst 30 träd

Människan behöver syre för att omsätta energi i sina celler. Skall en människa vistas i ett lufttätt, solbelyst glasrum under längre tid, krävs det minst 30 träd. En människa använder nämligen omkring 300 kilo syre om året, och forskarna har beräknat att träd i tempererade skogar i genomsnitt producerar 10 kilo syre om året. I denna beräkning har hänsyn tagits till att även träden själva använder syre i sina cellers energiomsättning.

I praktiken är det dock svårt att upprätthålla den rätta koncentrationen av syre och koldioxid över en längre tidsperiod. Växters fotosyntes och respiration varierar nämligen mycket, och sjunker luftens syreinnehåll från det normala 21 procent till omkring 14 procent, kan det låga syreinnehållet vara skadligt för människan. Når syrenivån runt tio procent, kan det vara direkt livshotande.

En hög koldioxidnivå är också skadlig. Stiger luftens koldioxidmängd från de normala 0,04 procenten till ett par procent leder det till obehag, och blir det ännu mer är det livsfarligt.

Växten höll musen vid liv

För bara 200 år sedan visste forskarna faktiskt inte att luft innehåller syre, men de visste att organismer som andas kunde göra luften "dålig", så att människor inte kunde andas in den utan att drabbas av kvävningskänsla. Forskarna upptäckte emellertid att växter kunde förnya den "dåliga" luften, och att till exempel en mus kan överleva inne i en lufttät, solbelyst glasklocka – så länge denna även innehåller en växt. .

Se videoklipp om Biosphere 2

Video
©

Åtta personer bodde i lufttätt växthus

Biosphere 2 i Arizona i USA är det största försöket att skapa ett slutet ekosystem, där växter, djur och människor kan klara sig utan tillförsel av syre utifrån. Ekosystemet finns i ett lufttätt växthus på 12800 kvadratmeter, där åtta människor levde från 1991 till 1993. Luftens innehåll av syre var dock svårt att styra och sjönk gradvis till 14,2 procent under 16 månader. Växthuset tillfördes därför syre utifrån.

Det slutna ekosystemet Biosphere 2 består av olika avdelningar för till exempel jordbruk och boende.