Hur många olika ansiktsuttryck kan människor ha?

Hur många olika uttryck kan ett ansikte uppvisa? Vilka muskler används, när vi till exempel är arga?

Baby laver ansigtsudtryk
© Shutterstock

Under huden i ansiktet finns 24 muskler, som tillsammans bildar de många olika uttryck som vi kan uppvisa. De används dock inte alla samtidigt – till exempel använder ett argt ansikte åtta muskler. Psykologen Paul Ekman var en av de första som arbetade vetenskapligt med människans ansiktsuttryck. Ekman och hans medarbetare utvecklade ett system för att avkoda ansiktet. Det används bland annat av läkare vid behandlingen av schizofrena patienter och i datorer, som skall kunna avläsa ansikten. Systemet är uppbyggt av så kallade aktionsenheter. Varje enhet består av en eller flera ansiktsmusklers aktivitet, vars resultat är synligt för det mänskliga ögat. Genom att studera videoinspelningar av ansiktsuttryck har man skilt ut över 40 aktionsenheter. Genom enkel så kallad kombinatorik har Ekman sedan kommit fram till att vårt ansikte kan få fram flera hundratusen olika ansiktsuttryck. I praktiken är det dock ett par uttryck som upprepas. Vissa av dessa kan dock användas universellt. Under 1960-talet reste Paul Ekan jorden runt och studerade primitiva folkslag. Han fann att det fanns sju grundläggande uttryck, som är gemensamma i alla kulturer och som finns även hos små barn som är födda döva och blinda. Det rör sig om ansiktsuttryck för känslorna glädje, ilska, avsky, rädsla, intresse, ledsenhet och överraskning.