Hur många musiker får hörselskador?

Är det många professionella musiker som drabbas av hörselåkomman tinnitus?

Hörselskador, bl a tinnitus, är en mycket spridd yrkesskada hos professionella musiker. Undersökningar visar att cirka 30 procent av alla rock- och popmusiker har bestående hörselskador, men faktiskt drabbas ännu fler klassiska musiker, närmare bestämt omkring 52 procent. Tinnitus hänger nästan alltid samman med en hörselnedsättning och beskrivs som ett ljud i örat, som inte kommer utifrån. Hjärnan får alltså signaler om ett ljud, som inte finns där. Det sker, när sinnescellerna, de fina små håren i innerörat, har skadats av upprepat, kraftigt buller. Tinnitus kan te sig mycket olika. Det kan uppträda som ett konstant ljud eller ett ljud som kommer och går. Det kan höras i ett öra eller båda, och det kan låta som en susning, ett ylande eller som maskinbuller. Förekomsten av tinnitus tros under de senaste åren ha ökat både bland musiker och bland flitiga konsertbesökare. Det är troligt att skadorna ökar i takt med att förstärkare, högtalare och instrument blir bättre. Tidigare kunde utrustningen inte återge musiken korrekt, när man drog på mycket hög volym, och det bromsade antalet hörselskador. Det finns ingen mirakelkur mot tinnitus, men en ny psykologisk behandling inriktas på att förändra patientens upplevande av ljudet.