Shutterstock

Hur kan kväve döda en person?

En dödsdömd fånge i USA kan bli den första i världen att avrättas med kväve. Men hur kan gasen, som utgör 78 procent av den luft vi andas, leda till döden?

Trots att dödsstraffet har avskaffats i de flesta länder fortsätter vissa länder att ta livet av sina medborgare.

Den senaste metoden är via inandning av kväve. Här förses den dömde med en mask och får andas in en dödlig dos rent kväve. Namnet på grundämnet kommer egentligen från kvävets förmåga att kväva eld, men det är också ganska talande för hur gasen dödar.

Rent kväve tränger undan syre

Du andas ständigt in kväve, eftersom gasen utgör 78 procent av den atmosfäriska luften. Men i ren form tränger kväve undan syret i lungorna, och det räcker med fyra eller fem andetag för att förlora medvetandet. Inom några minuter inträffar döden på grund av syrebrist i hjärnan.

Kväveinandning ger inte samma panikkänsla som vid traditionell kvävning, eftersom den dödsdömde fortfarande kan andas ut koldioxid. Obehaget av att inte kunna andas beror nämligen i första hand på ökande halter av koldioxid i blodet.

Metodens förespråkare menar därför att kväve leder till en mild och smärtfri död.

Motståndarna anser dock inte att tekniken är human eftersom medvetslöshet inte uppstår omedelbart. Det finns ett kort tidsspann då syrebristen kan ge en oroande känsla. Dessutom har kramper observerats bland djur som avlivats med kväve.