Shutterstock
öga, mänskligt

Hur hög upplösning har vår syn?

Kan upplösningen mätas i pixlar, som man gör i digitala kameror?

Det mänskliga ögats förmåga att skilja två punkter åt anges som en vinkel, då den beror på avståndet mellan öga och objekt. Denna vinkel är cirka 0,005 grader, så vi kan skilja 200 punkter i ett synfält på en grad.

Antar man att det totala synfältet är 120 grader både lodrätt och vågrätt, uppgår det totala antalet bildpunkter som ögat kan skilja till 576000000. Man kan således säga att människans öga har en upplösning på 576 megapixlar.

Det är betydligt mer än de 8–10 megapixlar som har blivit standard i digitala kameror, men siffrorna kan inte direkt jämföras. Det beror framför allt på att ögats ljuskänsliga sinnesceller ligger betydligt tätare i den så kallade gula fläcken på näthinnan, som uppfattar det som vi fokuserar direkt på.

Precis utanför den centrala delen av näthinna sjunker tätheten av sinnesceller tämligen drastiskt. Det innebär att vi har ganska svårt att skilja mellan detaljer i omgivningen av det som vi fokuserar på.