Hur håller spädbarn andan under vatten?

Många föräldrar tar med sina spädbarn till simhallen och dyker till och med med dem. Är det försvarligt? Är det inte risk att barnet får vatten i lungorna?

Baby svømmer under vandet
© Shutterstock

Babysimning är populärt, eftersom det skapar en nära kontakt mellan barnet och föräldrarna. Man har även påvisat att babysimning stimulerar barnets sinnen och motorik. Alla barn föds med en dykreflex. Tätt intill stämbanden sitter några kemiska receptorer. Märker dessa receptorer en vätska, som är främmande för kroppen, ser de till att luftstrupen sluter helt tätt, och att barnet inte drar efter andan under vattnet. Reflexen får också barnets hjärta att slå långsammare. Den styrs av hjärnstammen och är aktiv, fram till att barnet är cirka ett halvt år. Därefter tar storhjärnan över kontrollen, så att barnet medvetet kan stänga strupen om det får i sig vatten. Det är fullt försvarligt att låta barn dyka, men barnet måste naturligtvis vara trygg i vattnet. Den idealiska vattentemperaturen är 34,5° C, vilket motsvarar barnets hudtemperatur.