Hur gör kroppen energi av mat?

Vi äter för att få energi, men hur omvandlar kroppen maten till energi?

© Photo by Cel Lisboa on Unsplash

I magtarmkanalen bryts maten ned till mindre beståndsdelar, som tas upp i blodet och fördelas ut i organismen. Där bryts näringsämnena i maten gradvis ned till allt mindre molekyler genom så kallad oxidation. Det betyder att de olika molekylerna går från en energinivå till en lägre.

Den frigjorda energin kopplas till energikrävande processer i den enskilda cellen med hjälp av kemiska reaktioner. Det hela styrs och kontrolleras av en lång rad enzymer.

Restprodukterna är koldioxid och vattten samt avfallsprodukter som urinsyra, som utsöndras. Dessutom sker en energiförlust som visar sig i form av värme, som kroppen samtidigt har glädje av.