Photo by Dmitry Bayer on Unsplash

Hur fungerar vårt färgseende?

Hur uppfattar hjärnan färger, och är det tänkbart att det finns fler färger än dem vi normalt kan se?

När ljusstrålar möter ögat är strålarna inte färgade i sig.

Upplevelsen av färger uppstår i hjärnan genom förmedling av de sinnesceller i ögat som tar emot ljuset.

Det vill säga att färgintryck bara finns i vårt medvetande,och därför kan vi faktiskt inte veta om vi ser färger på samma sätt.

Det är ögats så kallade tappar som registrerar färger, medan stavarna bara uppfattar gråtoner.

Det finns tre slags tappar, som var för sig är känsligast för ljus med vissa våglängder.

När ljus med en viss våglängd kommer in i ögat, stimulerar det i större eller mindre grad de tre typerna av tappar.

Dessa signaler behandlas först av ganglieceller i själva ögat och skickas därefter vidare via synnerven till hjärnan, där intrycket av färger uppstår.

Till exempel påverkar ljus med en våglängd på cirka 570 nanometer de röda och de gröna tapparna, och det tolkas av hjärnan som gult ljus.

Det mänskliga ögat kan uppfatta ljus med våglängder på mellan 390 och 750 nanometer. Utanför detta område ligger det ultravioletta respektive det infraröda ljuset.

Det finns emellertid insekter, till exempel bin, som kan uppfatta ultravioletta färger.

Det är sålunda inte otänkbart att det existerar andra färger än de som vårt öga kan se – vi kommer emellertid aldrig att kunna registrera dem.