Shutterstock

Hur fungerar pepparsprej?

Pepparsprej är förbjudet på vissa platser, men jag har också läst att den är helt oskadlig. Vad består pepparsprej av och hur fungerar den?

Pepparsprej är en så kallad tårgas, som ursprungligen utvecklades som försvar mot stora vilda djur som björnar och pumor.

Men till skillnad från andra tårgaser, såsom senapsgas och klorgas, ger pepparsprej inga bestående men.

Tårgaser har fått det samlande namnet därför att de får ögonen att tåras. Gaserna irriterar även slemhinnorna i munnen och näsan, påverkar andningen och ger bland annat yrsel.

Pepparsprej skiljer sig från övriga tårgaser på grund av dess viktigaste ingrediens: chiliolja.

Pepparspray är koncentrerad krydda

Den starka sprejen är baserad på en olja kallad Oleoresin Capsicum, som innehåller det aktiva ämnet kapsaicin.

Oljan utvinns ur växter i paprikasläkten Capsicum, som tillhör de giftiga potatisväxterna.

Alla arter i Capsicum-släkten, exempelvis cayenne och paprika, innehåller ingredienserna till Oleoresin Capsicum, men till pepparsprej används oftast olja från chili med en hög kapsaicinhalt.

Chiliolja chockar kroppen

Pepparsprej får namnet från olja utvunnen ur spanskpepparsläktet, som sätter kroppen i larmberedskap.

© Shutterstock

1. Starkt ämne irriterar

Ämnet kapsaicin, som gör chili starkt, binder sig till nerver som kommunicerar irritation och smärta. Det utlöser smärta och svullnad.

© Shutterstock

2. Ögonlager skadas

Ytterst på hornhinnan sitter ett skyddande lager kallat epitel. Kapsaicinet i pepparsprej skadar lagret, tränger vidare in i ögat och irriterar synen.

© Shutterstock

3. Slemhinnor irriteras

Slemhinnorna i näsan, munnen och lungorna utsöndrar slem för att avlägsna irritationsmomentet. Därför rinner snoret från näsan, samtidigt som det blir svårt att andas och lätt hosta uppstår.

Chilin pulvriseras och Oleoresin Capsicum-oljan extraheras med ett lösningsmedel, exempelvis etanol.

Därefter löses oljan upp i vatten och fylls på en tryckflaska.

Om du får en dusch med pepparsprej går kroppen i larmberedskap och huden, ögonen och slemhinnorna börjar svida.

I en del länder är pepparsprej lagligt som personligt försvar mot exempelvis överfall eller inbrott. Det gäller dock inte i Norden, där pepparsprej är förbjudet.

Även om pepparsprej är en tårgas, så är den faktiskt inte alls någon gas, utan snarare ett moln av mikroskopiska partiklar som är flytande – på samma sätt som dimma faktiskt är ett moln av vattendroppar.