Hur fungerar en människohand?

Under huden på händerna gömmer sig kroppens mest avancerade nätverk av ben och leder.

Ett handtryck betyder mer än att bara hälsa.

© SHUTTERSTOCK

Handen är ett finjusterat gripredskap och ett viktigt känselorgan som är sammansatt av ett sinnrikt system av hopkopplade ben, muskler, leder, ledband, senor, nerver och blodkärl.

Benen och musklerna arbetar tillsammans och ger handen styrka, lederna garanterar rörligheten och nerverna sörjer för känseln i handen

De kraftfulla musklerna i underarmen böjer fingrar och handled genom att dra i handens ben via långa, slanka senor.

Själva handen innehåller dessutom en rad små muskler som i ett komplicerat samspel tar sig an fingrarnas ultrafina precisionsrörelser, exempelvis att styra en kulspetspennas riktning eller att trä en nål.

Själva handen består av handleden, mellanhanden och fingrarna.

Huden på handflatan och fingrarna är mönstrade med fåror, som är unika för varje person. Den hårlösa ytan utan körtlar ger fast grepp.

© SHUTTERSTOCK

Handleden är en mosaik av åtta ben som sitter i två rader tätt sammanbundna av strama ledband. Ett ben i varje finger utgör mellanhanden.

I tummen är mellanhandsbenet kortare än i de fyra andra, men i gengäld är detta ben mycket rörligare i den så kallade rotleden än de övriga.

Det ser till att tummen kan föras in mot handflatan så att vi exempelvis kan gripa om ett verktyg eller ett rep med hjälp av handen.

Handen är människans viktigaste verktyg

27 små ben som hålls ihop av senor, leder och muskler utgör människans flexibla hand. När handen griper samarbetar alla beståndsdelar som en enhet.