Shutterstock
Højt blodtryk - blod strømmer gennem kroppen

Högt blodtryck får hjärnan att krympa

Var femte person går runt med för högt blodtryck. Det ökar risken att utveckla ett flertal allvarliga sjukdomar. Nu visar forskning att högt blodtryck även får hjärnan att krympa, vilket kan få konsekvenser för minnet.

Högt blodtryck förknippas med krympt hjärna

En studie från University College of London har avslöjat ett samband mellan högt blodtryck i 40-årsåldern och förlust av hjärnvävnad senare i livet.

Forskare har utgått fråm data från en stor grupp människor, som har deltagit i ett livslångt forskningsprojekt sedan de föddes 1946. Samtligas hälsa, bland annat blodtryck, undersöktes var tionde år.

Forskarna erbjöd 502 av personerna, som nu är omkring 70 år, att medverka i undersökningen och genomgå en hjärnskanning.

Visste du att du kan få en blodtrycksmätare som välkomstgåva när du väljer att prenumerera på Illustrerad Vetenskap?

Skanningarna visade att personer med ett högt diastoliskt blodtryck i åldern 36 till 43, hade mindre av hjärnans så kallade vita substans som 70-åringar.

Och hos dem som hade ett högt systoliskt blodtryck under samma åldersperiod visade sig i synnerhet hjärnans minnescentral Hippocampus ha minskat i volym.

Digital blodtryksmåler
©

Vad är systoliskt och diastoliskt blodtryck?

Om högt blodtryck är den direkta orsaken till de krympta hjärnorna är ännu för tidigt att slå fast. Tidigare studier har dock konstaterat att högt blodtryck är skadligt för hjärnan, eftersom det kan förstöra blodkärl och minska blodtillförseln till hjärnan.

Enligt forskarna bakom den nya studien ligger det därför också nära till hands att högt blodtryck kan vara orsaken till förlust av hjärnvävnad.

Högt blodtryck och utveckling av demens

Förlust av hjärnvävnad föregår ofta demenssjukdomar som exempelvis Alzheimers sjukdom, och forskarna var därför även intresserade av att testa 70-åringarnas kognitiva förmågor. De fann inga omedelbara tecken på minnesproblem eller liknande.

Det betyder dock inte att försökspersonerna inte kommer att utveckla demens i framtiden, eftersom sjukdomens första tecken ofta kommer ett par år efter förlust av hjärnvävnad. Forskarna fortsätter därför också att följa försökspersonerna för att få ett rättvisande resultat.

En holländsk studie har dock reda stärkt misstankarna kring förhöjt blodtryck och utveckling av demens.

De holländska forskarna upptäckte nämligen att blodtrycksnedsättande läkemedel ökar blodgenomströmningen i hjärnregionen hippocampus, vilket ser ut att minska risken att utveckla demens.

Hippokampus aivot
© Shutterstock

Högt blodtryck kan vara svårt att upptäcka

Enligt Världshälsoorganisationen WHO har var femte person förhöjt blodtryck. Ändå finns det många människor som inte vet om att de lider av det.

Orsaken är att förhöjt blodtryck kan vara symptomfritt. Vissa personer kan dock ha besvär som lätt huvudvärk, mild yrsel och hjärtklappning.

Därför kan det vara en god idé att mäta sitt blodtryck regelbundet. Blodtrycket kan exempelvis mätas med en digital blodtrycksmätare som kan användas i hemmet och som är lätt att använda och avläsa.

När du väljer att prenumerera på Illustrerad Vetenskap kan du just nu få en blodtrycksmätare som välkomstgåva.

Blodtrycksmätaren ger exakta mätningar, följer gällande standard och ger möjlighet för två personer att följa sin historik och lära sig ännu mer om sitt blodtryck och sin hälsa.

Lär dig mer om ditt blodtryck: Du får en blodtrycksmätare och en prenumeration på Illustrerad Vetenskap