Shutterstock

Helt nytt virus kan lura immunsystemet

Två vanliga sjukdomar kan smälta ihop till hybridvirus, som aldrig har iakttagits tidigare.

Hösten är här och det betyder inte bara att löven får gyllene färger och faller till marken.

För många betyder de kallare temperaturerna också att antalet sjukdagar i kalendern ökar.

Två av de vanligaste sjukdomarna i omlopp är luftvägsinfektionerna influensa och RS-virus. Totalt fem miljoner människor med influensa behöver vårdas på sjukhus årligen, medan RS-virus är den vanligaste orsaken till luftvägsinfektioner hos små barn som kräver sjukhusvård.

Att bli smittad av något av virusen är illa nog, men att bli smittad med båda leder ofta till ett mycket tuffare sjukdomsförlopp.

Nu tror forskare sig har hittat en förklaring till varför.

Ett palmformat hybridvirus

I en ny studie, som har publicerats i Nature Microbiology,, har en grupp forskare kommit fram till att de båda luftvägsvirusen i kombination med varandra kan smälta ihop till ett hybridvirus, som kan manövrera sig runt immunsystemet och infektera våra lungceller.

Det är första gången forskare har observerat någon sådan sammansmältning av virus.

Forskargruppen infekterade avsiktligt mänskliga lungceller med båda dessa virus. De kunde se att virusen klistrades ihop i stället för att konkurrera med varandra, som en del virustyper annars är kända för att göra.

Resultatet blev ett palmformat hybridvirus, med RS-viruset som stam och influensaviruset som blad.

Denna form av hybridvirus har aldrig tidigare beskrivits. Pablo Murcia, professor och forskningsledare

"Denna form av hybridvirus har aldrig tidigare beskrivits", säger professor Pablo Murcia, som ledde forskningsprojektet, till The Guardian.

"Vi talar om virus från två helt olika familjer, som ingår i en kombination med genomen och de yttre proteinerna från båda virusen. Det blir en helt ny typ av viruspatogen", förklarar han vidare.

Har egenskaper som "trojansk häst"

När de båda virusen först smälte ihop till en hybrid, visade det sig att kombinationen av deras egenskaper blev synnerligen smittsam.

Hybridviruset kunde nämligen infektera celler som redan hade byggt upp antikroppar mot influensa, vilket normalt skulle förhindra en infektion.

Rent konkret kunde hybriden alltså använda proteiner från RS-viruset till att infektera lungcellerna – trots att det fortfarande satt fast antikroppar på influensaproteinerna på hybridvirusets yta.

Det är denna förmåga som har fått Pablo Murcia att beteckna det nyupptäckta viruspatogenet som en "trojansk häst".

Förutom att kombinationen av de två virusen kunde lura immunsystemet, visade den sig också få möjlighet att smitta ett bredare urval av celler. För medan influensa normalt infekterar celler i näsa, hals och luftrör, föredrar RS-virus vanligtvis att sätta sig i luftrörs- och lungceller.

Influenza - sådan smitter influenza
© James Gathany/CDC/Shutterstock & Lasse Lund-Andersen

Läs också:

I och med denna upptäckt hoppas forskarna nu kunna förklara varför en del personer, som har smittats av flera virus samtidigt, genomgår ett mycket svårare sjukdomsförlopp än personer som har smittats av ett enda virus.

Nästa steg blir att undersöka om det bara kan uppstå hybridvirus i kombinationen av influensa och RS-virus – eller om liknande hybrider kan uppkomma genom andra viruskombinationer.