Shutterstock

Forskare löser bentillväxtens gåta

Forskare har knäckt koden till hur ben bildas ända ner på molekylär nivå. Det kan leda till ­bättre behandling av benskörhet.

När man bryter ett ben reparerar kroppen sig själv om den får vila, och när barn växer blir deras ben längre och tjockare för varje år som går.

Hur processen går till på molekylär nivå har dock hittills varit ett mysterium.

Benvävnad med benskörhet (t.v.) är mer öppen och lös i strukturen än frisk benvävnad, som har en tät och finmaskig struktur (t.h.).

© Shutterstock

Ben skapas steg för steg

Men nu har ­forskare på Chalmers tekniska högskola i Göteborg löst gåtan.

De undersökte processen med hjälp av elektronmikroskop och upptäckte att uppbyggnaden av benet sker i flera steg.

Först bildar speciella celler – så kallade osteoblaster – mineralet kalciumfosfat, som är grundmaterialet till benvävnaden. Cellerna bildar mineralet i en amorf form, som gör att det fortfarande är formbart.

När kalciumfosfatet lämnar cellerna är det inkapslat i små blåsor, så kallade vesikler, och först när dessa når in i benstrukturen, friges mineralet.

Där kristalliserar det i en speciell ­process som resulterar i långsträckta kristaller. De formar sig efter den bindväv med kollagenfibrer som bestämmer benets struktur.

Benet byggs upp i tre steg

Kalciumfosfat bildas som ett mjukt cement somstelnar först när det är på plats inne i benet.

© Shutterstock/Oliver Larsen

1.

Speciella celler som kallas osteoblaster bildar blåsor med kalciumfosfat, som är mjukt och formbart.

© Shutterstock/Oliver Larsen

2.

Kalciumfosfat frisätts från blåsorna och tränger in mellan benvävnadens kollagenfibrer.

© Shutterstock/Oliver Larsen

3.

Hårda kristaller av kalciumfosfat bildas först när molekylerna har ­fördelat sig i benvävnaden.

Den nya kunskapen om naturens sätt att bygga upp benvävnaden på kan hjälpa forskarna att skapa konstgjord benvävnad.

Dessutom kan upptäckten få
betydelse för behandling av benskörhet, som drabbar 20–25 procent av kvinnor över 50 år och resulterar i svagt och poröst skelett som lätt bryts.