Shutterstock

Finns det människor som inte kan känna smärta?

Några hundra människor i världen lider av en medfödd sjukdom, som gör att de inte kan känna smärta. En mutation gör att de sensoriska nervfibrerna, som sänder signaler från kroppen till hjärnan och ryggmärgen, inte är tillräckligt utvecklade.

Det medför att man inte uppfattar om något gör ont eller är varmt eller kallt. Sjukdomen kallas CIPA, som står för ”congenital insensitivity to pain with anhidrosis”, vilket kan översattas till ”medfödd okänslighet för smärta samt bristande svettsekretion”.

Ett annat kännetecken för denna ovanliga sjukdom är nämligen att kroppen är oförmögen att svettas och därmed inte kan kyla ned sig själv. Att inte kunna känna smärta kan verka som en lockande tanke, men det är en väldigt allvarlig och obotlig sjukdom.

Hälften av alla CIPA-patienter dör, innan de fyller tre år. Smärta är kroppens larmklocka, som talar om att något är fel. CIPA-patienter kan bryta ben utan att registrera det, och de kan lida av livshotande sjukdomar som akut blindtarmsinflammation utan att veta om det. Om sådana sjukdomar förblir obehandlade, kan de leda till döden för patienterna.