Kan två människor inte ha likadana fingeravtryck?

Hur vet forskarna egentligen att våra fingeravtryck är helt unika?

unique finger prints

Fingeravtrycket är unikt, och inget tyder på att två av jordens över sju miljarder invånare har exakt likadana fingeravtryck.

Inte ens enäggstvillingar har likadana fingeravtryck

Forskarnas hypotes om fingeravtryckets säregna natur kan emellertid inte testas vetenskapligt, då det skulle kräva att allas fingeravtryck jämfördes. Under de över 100 år som polisen har använt fingeravtryck har det dock inte funnits ett enda exempel på två personer med helt lika fingeravtryck, inte ens bland enäggstvillingar.

Sannolikhet: 1 på 64 miljarder

Den brittiske vetenskapsmannen Francis Galton, som i en lång rad böcker och artiklar i slutet av 1800-talet bidrog till att göra fingeravtryck kända i en bred krets, har räknat ut att sannolikheten för att två människor har samma fingeravtryck är 1 på 64 miljarder.

Efter det har en mängd andra forskare ställt upp statistiska modeller för sannolikheten för en exakt matchning mellan fingeravtrycken från två personer. Alla har kommit fram till att sannolikheten för att hitta samma avtryck är försvinnande liten..

Fingeravtrycket är därför en utmärkt identifieringsmetod för polisen. Dock innebär fyndet av ett fingeravtryck på enbrottsplats inte nödvändigtvis att fingeravtryckets ”ägare” döms för brottet. Ofta kommer avtrycket bara att ingå i en kedja av indicier och bevis.

Det finns fyra typer av fingeravtryck

Båge

Enkel slinga

Dubbel slinga

Virvel