Shutterstock

Ett perfekt yttre gör dig inte mer attraktiv

Forskare har konstaterat att ett par karakteristiska drag i ansiktet förvånande nog ger ett vänligare utseende.

Makeup, ansiktsbehandlingar eller till och med plastikoperationer.

Skönhetsindustrin gör stora vinster på att marknadsföra det perfekta utseendet.

Men jakten på ett felfritt utseende betyder inte nödvändigtvis att omvärlden uppfattar dig som mer attraktiv.

Det är slutsatsen i en studie som har publicerats i tidskriften Plastic and Reconstructive Surgery.

I den har en grupp amerikanska forskare undersökt hur omvärlden uppfattar ansikten med små ärr – och slutsatsen är upplyftande läsning för alla oss som inte har välsignats med silkeslen hud i ansiktet.

Mindre ärr har nämligen bara begränsad eller ingen effekt alls på hur attraktiva andra personer tycker att vi är.

Studiens resultat visar till och med att personer med små ärr i ansiktet uppfattas som lite vänligare än genomsnittet.

Här är ett utsnitt av de ansikten med olika typer av ärr, som forskarna presenterade sina respondenter för.

© Ma DS, Correll J, Wittenbrink B. The Chicago Face Database

Resultat förvånade forskare

Studien är baserad på uppskattningar från 1 802 respondenter, som presenterades för bilder av 50 olika ansikten.

Forskarna lade in 14 olika typer av ärr digitalt till fotografierna av män och kvinnor av olika etnicitet.

Respondenterna presenterades sedan för ansiktena, som de skulle utvärdera utifrån ett flertal kriterier, bland annat graden av "vänlighet" och "attraktionskraft".

Och till forskarnas stora förvåning påverkade inte ärren respondenternas värdering i någon nämnvärd utsträckning.

"I motsats till våra förutsägelser upptäckte vi att ett enda läkt ärr generellt inte påverkar andras första intryck av personens attraktivitet eller självkänsla negativt", skriver forskarna vid University of Pennsylvania i USA.

Forskargruppen påpekar dessutom att resultaten visar att ärren resulterade i att andra uppfattar ansiktet som vänligare än ett ansikte utan ärr.

Nästan samma attraktionskraft

Den genomsnittliga uppskattningen av ansiktenas attraktionskraft – mätt på en skala från 0 till 5 – blev 4,25 för ansiktena med ansikten och 4,26 för ansikten utan ärr.

Graden av självförtroende som respondenterna tillskrev de olika ansiktena var inte signifikant mellan gruppen av ansikten med ärr och gruppen utan.

Samtidigt visar studiens data på att ansikten med ärr uppskattades vara vänligare än ansiktena utan ärr, med ett genomsnittligt "vänlighetsvärde" på 4,27 för ansikten med ärr och 4,23 för ansikten utan ärr.

© Shutterstock

Läs också:

Forskarna tittade också på betydelsen av ärrens placering i ansiktet.

Ansikten med ärr i pannan uppskattades generellt som vänligare och mer självsäkra jämfört med de ansikten som hade ett ärr på kinden, konstaterade forskarna.