Shutterstock

En viktig sak kan förhindra att barn blir närsynta

Allt fler människor blir närsynta, men något som vi alla har tillgång till kan förhindra synförlust hos barn.

Under de senaste decennierna har föräldrar och läkare världen över kunnat observera en oroande ökning av antalet barn som måste kisa för att fokusera.

Antalet närsynta barn och unga växer explosivt – och det i sådan omfattning att Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att hälften av världens befolkning kommer att vara närsynt om 30 år.

Det kan vara ett hinder att vara närsynt i sig, men inte nog med det – närsynta löper även större risk att på sikt få andra allvarliga ögonproblem.

Det gäller både glaukom, grå starr och näthinneavlossning, vilket i slutändan kan leda till betydande synnedsättning och blindhet.

Forskare har därför länge haft ögonen på problemet. Finns det kanske något vi själva kan göra för att förhindra att våra barn blir närsynta?

Och svaret är ja, det finns faktiskt.

Ögat kan växa för långt

Det finns ett väldokumenterat hjälpmedel som vi alla har tillgång till: Dagsljus.

Det säger ögonläkaren Kristian Lundberg, som själv har forskat orsakerna till närsynthet hos barn.

"Vi vet med säkerhet att brist på solljus förvärrar barnets närsynthet." Kristian Lundberg, ögonläkare

"Vi vet med säkerhet att brist på solljus förvärrar barnets närsynthet", säger han med hänvisning till flera internationella studier.

"Å andra sidan kan vi se att exponering för ljus och att vara utomhus begränsar graden och förekomsten av myopi (närsynthet reds. anm.). Tiden utomhus är en begränsande faktor. Det finns flera teorier om orsaken till detta”, säger han.

Enligt Kristian Lundberg är den vanligaste teorin att ljus orsakar frisättningen av dopamin, som hämmar ögontillväxten – på ett bra sätt.

Vid födseln är ögat kort och långsynt, men under hela barndomen växer ögat i längd tills det har rätt form för att kunna se normalt.

Närsynthet uppstår alltså när ögat växer för långt.

Den risken finns bara i barndomen, när ögats så kallade längdtillväxt är i full utveckling. När man väl är vuxen har längdtillväxten stabiliserats.

"Det är därför som forskningens huvudsakliga fokus ligger på förebyggande av barn", säger Kristian Lundberg.

Morot och glasögon ovanpå en syntest tabell
© Shutterstock

Allt fler barn blir närsynta

Direkt koppling mellan ljus och syn

Stora befolkningsstudier i bland annat Australien, Kina, Taiwan och Singapore har studerat problemet noggrant.

Resultaten är en tydlig indikator på solljusets stora betydelse, säger Kristian Lundberg.

"Forskare har kunnat se en direkt korrelation mellan den tid som barnen vistas ute och begränsningen av deras närsynthet", säger han och pekar specifikt på en studie från Kina – ett land där nästan 60 procent av skolbarn i åldern 6–18 år är närsynta.

I den aktuella studien följde forskarna två grupper av barn under en period av tre år.

Den ena gruppen vistades ute dagligen i 40 minuter mer än den andra gruppen – och det visade sig att efter tre år hade gruppen som var mest utomhus ungefär 25 procent mindre förekomst av närsynthet än gruppen som varit ute i mindre utsträckning.

Ett resultat som tyder på att bara spendera runt 40 minuter utomhus kan göra en betydande skillnad för risken för närsynthet.

Enligt Kristian Lundberg spelar genetik också roll, för om en – eller båda – av ett barns föräldrar är närsynta löper barnet också större risk att själv bli det.

© Getty Images

Läs också:

Men även med den faktorn i åtanke spelar dagsljuset en förvånansvärt stor roll för att motverka eller bromsa utvecklingen av närsynthet, säger Kristian Lundberg.

"Så mycket tid som möjligt utomhus är skyddar mot utvecklingen av närsynthet", säger han.