Dör man av att svälja en glasbit?

Bör man söka upp läkare om man han svalt en glasbit eller något annat med vassa kanter? Eller kan den passera genom kroppen och organen utan att orsaka skador eller andra komplikationer?

Större glasskärvor kan vara farliga att svälja, men de kommer nästan alltid att upptäckas innan de hamnar i magsäcken.

Små skärvor och pulvriserat glas är däremot harmlösa, så det är bara i deckare man kan döda sina fiender genom att blanda glas i deras mat.

Glasskärvans väg från mun till tarm

Följ skärvans väg genom kroppen och lär dig mer om när en glasbit i kroppen kan göra störst skada.

© ken ikeda madsen & shutterstock

Munnen

Om du får glasskärvor i munnen kommer du sannolikt att upptäcka det. Även mycket små bitar känns lätt på tungan på samma sätt som kaffesump eller sand på en smörgås.

Matstrupen

En glasbit som lyckas passera munnen kan fastna i matsrupen. Om så är fallet bör den tas bort. Det gör läkaren med hjälp av en kateter med ett slags klo i änden.

Magsäcken

Har glasbitarna nått ända fram till magsäcken har de ofta ältats samman med mat och gör ingen skada. I sällsynta fall kan de dock skada magsäcksväggen och bör tas bort direkt.

Tarmarna

När skärvorna väl har hunnit till tarmarna kommer de med stor sannolikhet att komma ut de kommande 24-48 timmarna. Faran är överdriven, och ett ingrepp är inte längre nödvändigt.