Shutterstock

Din kroppstemperatur är inte längre 37 grader

Studier visar att människans genomsnittliga kroppstemperatur har sjunkit sedan 1800-talet. Det innebär att vi inte längre har en kroppstemperatur på 37 grader.

Vi behöver vänja oss vid en ny och kallare verklighet.

Studier från Stanford University, USA visar nämligen att människans genomsnittliga kroppstemperatur gradvis har minskat sedan 1800-talet.

Därför är vår kroppstemperatur i dag inte 37 grader - utan enbart 36,6 grader.

En halv miljon mätningar visar ett minskning

Under de senaste åren har många kritiska röster höjts från forskare angående de 37 graderna eftersom tekniken för temperaturmätningar har kommit lång sedan år 1851 då den tyske läkaren Carl Reinhold August Wunderlich fastställde normalvärdet för en frisk människas kärntemperatur.

Därför beslutade forskarna från Standford University sig för att undersöka data som totalt omfattade en halv miljon olika temperaturmätningar mellan år 1860 och 2017.

Resultatet visade klart och tydligt att människans kroppstemperatur har minskat.

Män som är födda år 2000 är i genomsnitt 0,59 grader kallare än de män som föddes i början av 1800-talet. För kvinnor är motsvarande tal 0,32 grader - här har dock de första mätningarna först registrerats år 1890 och inte i början av 1800-talet.

Orsaken går att hitta i vår utveckling

Temperaturfallet beror inte på inkorrekta mätningar av Carl Reinhold August Wunderlich.

I stället kan vi hitta svaret i vår utveckling, anser forskarna. Det har nämligen hänt en hel sedan 1800-talet när det gäller sättet vi lever på och den mat vi äter, vilket påverkar vår kropps funktioner.

Utöver det har vaccin och antibiotika stärkt vårt försvar mot sjukdomar, vilket minskar inflammation i våra vävnader och gör det mindre nödvändigt för vår kropp att höja temperaturen.

Framtiden kan bli ännu kallare

Allt tyder på att vår kroppstemperatur nu är 36,6 grader, men det kan vara ett tal som vi inte ska vänja oss för mycket vid.

Forskarna ser nämligen inga tecken på att tendensen ska upphöra. Även om det naturligtvis finns en gräns för hur kalla vi kan bli är det ännu okänt var den gränsen går.

Din kärntemperatur skyddar din kropp

Fåglar och däggdjur har en varm, stabil kärntemperatur eftersom vi är varmblodiga organismer som inte låter omgivningen bestämma hur varma vi ska vara.

Aktiviteten i våra muskler och vår omsättning av mat omvandlas till värme och vår hjärna ser till att temperaturen hålls på en stabil nivå.

Om vår temperatur varierade drastiskt skulle våra organ kunna få allvarliga skador.

Hypotalamus är kroppens termostat
© Shutterstock/Sebastian Kaulitzki

Hypotalamus är kroppens termostat