Shutterstock
Det ville der ske, hvis du sprøjtede desinfektion ind i kroppen

Desinfektion i kroppen: Så här illa skulle det gå

Ett sarkastiskt skämt eller ett livsfarligt råd? USA:s president Donald Trump har skapat stor uppståndelse med sitt förslag om att spruta in desinfektionsmedel i kroppen i kampen mot coronaviruset. Men vad skulle egentligen hända om kroppens insida kom i närkontakt med de starka medlen? Få vetenskapens svar här.

USA:s president Donald Trump skapade enorm uppståndelse då han natten till fredagen under en presskonferens yppade idén om att injicera desinfektionsmedel i kroppen i kampen mot coronaviruset.

Flera läkare varnade efteråt kraftigt mot presidentens förslag, varpå Trump svarade att kommentaren bara hade varit ett sarkastiskt inslag för att glädja journalisterna.

Men vad skulle egentligen hända om kroppens insida kom i närkontakt med ett desinfektionsmedel? Få vetenskapens bästa svar här. Och för ordningens skull: Vi varnar starkt mot att göra det eftersom det kan vara förenat med livsfara.

Kväver kroppens transport av syre

Av naturliga skäl är erfarenheterna av att spruta desinfekterande medel som exempelvis isopropylalkohol och blekmedel rakt in i kroppen få - både när det gäller försök och rapporterade skador. Men mindre studier visar att blekmedel i blodkärlen kan medföra allt från akuta njurskador till blodproppar.

Det beror bland annat på att desinfekterande medel förstör kroppens röda blodkroppar som är ansvariga för att transportera syre från lungorna via blodet till kroppens andra celler. Detta gör blodkropparna med hjälp av proteinet hemoglobin, som binder sig till syret och frigör det till kroppens vävnad.

© Shutterstock

Hemoglobin andas åt cellerna

När de röda blodkropparna förstörs når inte syret ut till kroppens organ - och det kan snabbt leda till döden. Dessutom kan kemikalierna leda till inflammationer och skador på blodkärlens insida med blodproppar och våldsam smärta till följd.

Framtaget för att förstöra celler

Inte heller en injektion med desinfektionsmedlet isopropylalkohol rekommenderas. Alkoholen skulle på samma sätt som blekmedel leda till kraftig förödelse på blodkärlens insida, förstöra de syretransporterande röda blodkropparna och troligtvis leda till blodproppar.

Lyckligtvis är även erfarenheterna av den här sortens injektioner få. Men personer som har fått i sig denna alkohol har drabbats av medvetslöshet, blödningar i magen, frätskador på matstrupen och blodtrycksfall. Flera har även drabbats av andningsuppehåll.

Handsprit spränger virusets försvar

Handsprit är också ett välkänt desinfektionsmedel som med hjälp av en alkoholprocent på minst 60 procent förstör cellmembranen på bakterier och virus med en nästan exploderande effekt.

Håndsprit på hud

Alkohol slår hål i cellen

Handspritens små alkoholmolekyler klämmer sig in mellan fettmolekylerna i bakteriens cellmembran.

1

Hål i membranet dödar celler

Alkoholen gör sönder cellens membran så att den inte kan skydda cellens inre. Bakterien punkteras och blir ofarlig.

2

Sprit träffar proteinveck

Långa kedjor av proteiner vrider sig in och ut ur bakteriecellers membran. Alkoholmolekyler fäster sig i proteinernas trassliga veck.

3

Vecken rätas ut

Alkohol slätar ut vecken. Därmed är proteinet denaturerat och både proteinets och bakteriens effekt förstört.

4
© Claus Lunau & Shutterstock

Isopropylalkohol tillhör familjen av så kallade toxiska alkoholer, som även inkluderar träsprit, metanol och kylarvätska.

Ämnena har den gemensamma effekten på kroppen att de bryts ned till sura avfallsprodukter som förändrar kroppens normala pH-värde. I värsta fall kan det vara dödligt. Det förklarar Niels Ebbehøj, överläkare på danska Giftinformationscentralen, och han betonar:

"Det spelar ingen roll vilket desinfektionsmedel det handlar om - de hör INTE hemma i kroppen eftersom de är biologisk aktiva ämnen som skapats för att förstöra celler." Niels Ebbehøj - överläkare på danska Giftinformationscentralen.

Kemikalierna kan dessutom inte på något sätt varken förhindra eller behandla infektion med coronavirus – även om de skulle träffa på en viruspartikel inne i kroppen. Etanol, som bland annat finns i handsprit, är till exempel redan dödligt i en dos på bara sju promille i kroppen - för att ha en desinfekterande effekt i en handsprit måste koncentrationen vara 70 procent:

“Personens celler kommer gå sönder innan viruset går sönder eftersom våra celler är betydligt mer komplexa och därför även mer mottagliga”, säger Ebbehøj.