Shutterstock

Därför ökar högt blodsocker risken för typ 2-diabetes

Ny brittisk forskning avslöjar vad som förstör kroppens insulinutsöndring.

Forskare har sedan länge vetat att en permanent förhöjd glukoshalt i blodet– även känt som högt blodsocker – kan ha en negativ effekt på kroppens förmåga att producera insulin och därmed öka risken att utveckla typ 2-diabetes. Ingen har dock känt till den exakta förklaringen till varför de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln skadas av höga blodsockernivåer.

Förstör de insulinproducerande betacellerna

Nu har en grupp forskare från Oxford University i England upptäckt att det inte är det glukos som är problemet. I stället är det kroppens omsättning av glukos (glukosbelastningen) – som leder till att vissa kemiska ämnen (metaboliter) bildas – som stänger av kroppens insulin-gen och därigenom gör att insulinproduktionen sjunker. Samtidigt sätter det igång en kedjereaktion där betacellerna inte längre kan känna igen glukos och därför inte svarar med att utsöndra insulin, vilket de normalt skulle göra.

Ökad glukosomsättning gör skada

De brittiska forskarna har genomfört en rad experiment med djur och cellkulturer där de för första gången någonsin lyckats visa att det var omsättningen av glukos och inte själva glukosen som skadade betacellerna. Forskarna visade också att det är möjligt att förhindra den destruktiva effekten av den ökade glukosomsättningen på betacellerna genom att helt enkelt minska omsättningshastigheten.

"Vi behövde hitta orsaken till att glukos förstör de insulinproducerande betacellerna. På så sätt skulle vi kunna förhindra processen och därigenom bromsa den till synes ostoppbara undermineringen av betacellernas funktion som uppkommer vid typ 2-diabetes”, förklarar Elizabeth Haythorne, en av de ledande forskarna bakom den nya studien.

Nyckeln kan vara glukokinas

Det visade sig också att när forskarna blockerade enzymet glukokinas, som normalt styr det första steget i glukosomsättningen, kunde de hindra metaboliterna från att stänga av insulin-genen och därigenom bibehålla normal glukosstimulerad insulinutsöndring – även med en hög glukosnivå .

"Eftersom glukos normalt stimulerar insulinutsöndringen trodde forskare tidigare att en ökad glukosomsättning skulle öka insulinproduktionen hos typ 2-diabetiker", säger professor Frances Ashcroft, en av de andra forskarna bakom studien.

Tvärtemot alla förväntningar är det dock tvärtom, vilket tydligt framgick av de brittiska forskarnas arbete.

Insulininjektion i magen
© Shutterstock

Läs också:

Viktigt att äta hälsosamt och träna

Enligt International Diabetes Federation har runt en halv miljard människor i världen diabetes, och i de allra flesta fall rör det sig om typ 2-diabetes.

Ofta uppstår problemet för att människor äter fel och tränar för lite, vilket bidrar till förhöjda blodsockernivåer (höga glukosnivåer i blodet). De brittiska forskarna konstaterar att det kan ta lång tid innan det blir klart om deras strategi att nedjustera kroppens omsättning av glukos kan användas för att behandla försämrad betacellsfunktion. Fram till dess är det därför avgörande att göra något åt kost och livsstil för att undvika att blodsockret blir onormalt högt.