Hur läker ett sår?

Hur kan ett så läka, så att skadan inte syns?

sår på arm
© Shutterstock

Sårläkningsprocessen börjar så snart en del av kroppens vävnad förstörs genom skada eller sjukdom. I verkligheten är det emellertid tämligen få vävnadstyper – bland annat ben, lever, små nerver och den översta delen av huden – som kan läka fullständigt efter en skada. De flesta typer av sår blir efter läkning till bindväv, som inte har alla de egenskaper som den ursprungliga vävnaden hade. Vid ett vanligt sår i huden drar blodkärlen ihop sig omedelbart efter att såret uppstått, så att det inte riskerar att strömma ut för mycket blod. Samtidigt levras det blod som runnit ut, så att det bildas en skyddande skorpa. Ofta får man in bakterier i såret, men de bekämpas av vita blodkroppar i den så kallade inflammationsfasen. Andra typer av vita blodkroppar avger tillväxtfaktorer, som stimulerar såret att läka. I granulationsfasen börjar proteinet kollagen att bilda nya bindvävsfibrer. Slutligen, i epitelialiseringsfasen, förstärks ärrvävnaden, som sedan skrumpnar och bleknar. Läkningstiden kan förlängas av dåligt allmäntillstånd, och även rökning sinkar processen.