Shutterstock

Därför får vissa människor lättare blåmärken

LÄR KÄNNA DIN KROPP: Blågröna märken är en återkommande gäst hos många av oss. Men för vissa människor kan även minsta lilla stöt lämna märken. Vi försöker hitta förklaringen till varför.

Trasiga blodkärl orsakar blåmärken

De flesta av oss har råkat slå i en bordskant eller ramla med cykeln och därefter varit med om hur blågröna ¬– ibland till och med svarta – fläckar uppstår på det ömma området på vår hud.

Det beror på att stötar och slag slår sönder de små blodkärl som finns under huden och skapar en blödning där blodets röda blodkroppar sipprar ut i den omgivande vävnaden.

Allteftersom ändrar det ömma området stegvis färg från rött till blått/svart i takt med att syret i de röda blodkropparnas protein, hemoglobinet, försvinner.

Blodkropparna dör när syret försvinner och det skickar en signal till de så kallade makrofagcellerna.

Makrofagcellernas uppgift är att bryta ned och avlägsna de röda blodkropparna, och under denna nedbrytningsprocess får blodcellerna en gulaktig färg.

I takt med att blodkropparna bryts ned försvinner blåmärket.

Varför skiftar blåmärken färg?

Ett slag kan få blodkärl i huden att brista så att blod sipprar ut i omkringliggande vävnad. Hemo­globinet i blodet färgar först märket rött, men när ämnet bryts ned ändras färgen.

Dag 1 - Varför skiftar blåmärken färg?
© Dean Bertoncelj/Thinkstock

Dag 1

Blodet med sitt röda färgämne, hemoglobin, sipprar från brustna blodkärl ut i överhuden. Där ger det röda märken.

Dag 2 - Varför skiftar blåmärken färg?
© Dean Bertoncelj/Thinkstock

Dag 2

Blodet pressar sig ned i läderhuden. Sett genom det tjockare hudlagret får hemoglobinet en blåaktig färg.

Dag 6 - Varför skiftar blåmärken färg?
© Dean Bertoncelj/Thinkstock

Dag 6

Immunförsvaret bryter ned hemo­globinet till biliver din. Ämnet ger märket en grönaktig nyans.

Dag 8 - Varför skiftar blåmärken färg?
© Dean Bertoncelj/Thinkstock

Dag 8

Biliverdin bryts nu ned till ämnet bilirubin, som färgar märket gult.

Dag 10 - Varför skiftar blåmärken färg?
© Dean Bertoncelj/Thinkstock

Dag 10

Bilirubin bryts slutligen ned till hemo-siderin som efterlämnar en diffus, brunaktig fläck.

Dag 14 - Varför skiftar blåmärken färg?
© Dean Bertoncelj/Thinkstock

Dag 14

Makrofager tar bort de sista färgämnena i märket så att det inte längre syns.

Blåmärken får sin färg av utsipprande blod. Efter hand som blodet bryts ned skiftar märket färg.

Flera orsaker till att man ofta får blåmärken

För vissa människor krävs det inte mycket för att ett blåmärke ska dyka upp. Detta kan bero på flera olika faktorer - vi redogör för några av de vanligaste orsakerna här.

1. Du är kvinna

Föddes du med två X-kromosomer är du också av naturen mer benägen att få blåmärken över hela kroppen.

Kvinnors hud är nämligen något tunnare än mäns då det innehåller mindre bindvävsprotein, så kallat kollagen.

Det innebär i slutändan att kvinnors blodkärl är sämre skyddade mot stötar än mäns och det resulterar således i flera blåmärken.

2. Du har blivit äldre

© Shutterstock.

I takt med att ljusen i födelsedagstårtan blir fler ökar risken för blåmärken.

Bindväven och fettet i underhuden minskar gradvis i takt med åldern.

Det gör dig mer sårbar för stötar och slag då din huds förmåga att hålla kvar blodkärlen minskar – huden rör sig alltså mer, och det kan medföra större skador.

Samtidigt blir dina blodkärl också mer ömtåliga och brister därför lättare.

3. Du tar medicin

Vissa mediciner kan göra dig mer sårbar för stötar och slag.

Till exempel medför blodförtunnande medicin att blodet lättare läcker ut ur blodkärlen och bildar blåmärken i vävnaden.

4. Du har solat för mycket

Solen kan kännas som en efterlängtad vän, speciellt under de kalla vintermånaderna.

Men det finns goda skäl att beväpna sig med stora mängder solkräm och skugga när den äntligen tittar fram.

Solande ökar nämligen inte bara risken för exempelvis hudcancer – det gör dig även mer mottaglig för blåmärken eftersom det minskar din huds elasticitet och smidighet.

Det innebär också att de områden på kroppen som är mest utsatta för solen, såsom armar och underben, lättare får blåmärken i takt med att vi blir ändre.

Gå till läkaren om du är osäker

Blåmärken kan som sagt bero på flera olika orsaker – men om du är osäker om huruvida dina blåmärken kanske kan vara ett tecken på sjukdom bör du kontakta din läkare.