Blodtrycket ökar tidigare hos kvinnor än hos män

Forskare har avslöjat en skillnad mellan män och kvinnor som kan vara avgörande för kvinnors hälsa. Det har nämligen visat sig att kvinnors blodtryck börjar stiga redan i tidig ålder – och det i ett snabbt tempo.

Forskare har avslöjat en skillnad mellan män och kvinnor som kan vara avgörande för kvinnors hälsa. Det har nämligen visat sig att kvinnors blodtryck börjar stiga redan i tidig ålder – och det i ett snabbt tempo.

Mäns och kvinnors biologi åtskiljer sig på flera sätt. Nu har forskare avslöjat ännu en skillnad och detta kan få stor betydelse för kvinnors hälsa i framtiden.

I en stor studie som har publicerats i tidskriften JAMA cardiology drar amerikanska forskare slutsatsen att kvinnor har ett annat blodtrycksmönster än män.

Genom att analysera blodtrycksmätningar från 32 833 personer under fyra decennier framkom det nämligen att kvinnors blodtryck redan börjar öka i 30-årsåldern. Enligt forskarna är det mycket tidigare än den generella tendensen för män.

Och inte nog med det: Kvinnors blodtryck verkar även öka betydligt snabbare och fortsätta i detta tempot resten av livet.

Visste du att du kan få en blodtrycksmätare som välkomstgåva när du väljer att prenumerera på Illustrerad Vetenskap?

Skillnaden mellan män och kvinnor kunde avläsas i båda värdena för blodtryck - det systoliska och det diastoliska blodtrycket.

Vid normalt blodtryck är det systoliska blodtrycket 120 eller under, samtidigt som det diastoliska är 80 eller under - det vill säga 120/80. Är det systoliska blodtrycket däremot 140 och det diastoliska blodtrycket 90 har man ett förhöjt blodtryck.

Digital blodtrycksmätare
©

Vad är systoliskt och diastoliskt blodtryck?

Blodtrycket anges med två olika värden – ett för det systoliska och ett för diastoliska blodtrycket. På en digital blodtrycksmätare avläser man det systoliska blodtrycket som det högsta värdet högst upp och det diastoliska blodtrycket som det lägsta längst ned.

Det systoliska blodtrycket mäter det maximala trycket i en pulsåder när hjärtat drar ihop sig och skickar ut blod i kroppen. Det systoliska blodtrycket ligger normalt på 120 eller lägre.

Det diastoliska blodtrycket är ett begrepp för trycket i pulsådrorna mellan hjärtats slag – därför kallas det diastoliska blodtrycket även vilotrycket. Ett normalt diastoliskt blodtryck ligger på 80 eller lägre.

Forskarna bakom studien vet ännu inte den exakta orsaken till de olika blodtrycksmönstren, men troligtvis är det flera faktorer som spelar in.

Kvinnor har exempelvis generellt sett mindre blodkärl än män, vilket kan göra blodkärlen mer utsatta. Utöver det är graviditeter och hormonella svängningar vid menstruation också kända orsaker för förhöjt blodtryck i olika grad.

Oavsett vad som är orsaken hoppas forskarna att läkare i framtiden har ett större fokus på unga kvinnors blodtryck. Ju tidigare man upptäcker och behandlar förhöjt blodtryck desto mindre är risken för att utveckla de hjärt-kärl-sjukdomar som varje år dödar många miljoner människor.

Förhöjt blodtryck ökar risken för hjärt-kärl-sjukdomar

Förhöjt blodtryck är en av de största riskfaktorerna när det gäller utvecklingen av hjärt-kärl-sjukdomar som exempelvis åderförkalkning, arytmi (hjärtrytmrubbningar), stroke och blodproppar.

Det beror på att ett förhöjt blodtryck kan förstöra blodkärlens inre struktur, vilket exempelvis kan skapa fettansamlingar längs blodkärlens väggar och på så sätt förhindra blodflödet.

Över tid kan det leda till blodproppar eller stroke eftersom hjärtat får kämpa för att förse kroppen med syresatt blod.

Män utvecklar generellt hjärt-kärl-sjukdomar tidigare än kvinnor, men det är oftast kvinnor som dör av det. Mer än hälften av alla kvinnor i Europa dör av en hjärt-kärl-sjukdom, medan dödligheten "enbart" är 42 procent för europeiska män när det gäller hjärt-kärl-sjukdomar.

Hjerte slår - mRI-skanning

Högt blodtryck kan vara svårt att upptäcka

Enligt Världshälsoorganisationen WHO har var femte person förhöjt blodtryck. Ändå finns det många människor som inte vet om att de lider av det.

Orsaken är att förhöjt blodtryck kan vara symptomfritt. Vissa personer kan dock ha besvär som lätt huvudvärk, mild yrsel och hjärtklappning.

Därför kan det vara en god idé att mäta sitt blodtryck regelbundet. Blodtrycket kan exempelvis mätas med en digital blodtrycksmätare som kan användas i hemmet och som är lätt att använda och avläsa.

När du väljer att prenumerera på Illustrerad Vetenskap kan du just nu få en blodtrycksmätare som välkomstgåva.

Blodtrycksmätaren ger exakta mätningar, följer gällande standard och ger möjlighet för två personer att följa sin historik och lära sig ännu mer om sitt blodtryck och sin hälsa.

Lär dig mer om ditt blodtryck: Du får en blodtrycksmätare och en prenumeration på Illustrerad Vetenskap