Hur har blodgrupper uppstått?

Blodgrupper: Hur uppkom blodgrupperna och är indelningen i blodgrupper densamma över hela världen?

Blodtyper: Hvordan er blodtyperne opstået?

Samma system av blodgrupper har existerat i över 20 miljoner år

Enligt en studie från oktober 2012 har det så kallade ABO-blodgruppsystemet existerat i minst 20 miljoner år och uppstod hos en avlägsen gemensam stamfader till människan och aporna. Studien publicerades i tidskriften PNAS och är gjord av en internationell grupp forskare från bland annat University of Chicago.

Forskarna analyserade generna bakom blodgrupperna hos människa, gorilla, schimpans och andra primater. Resultaten visade att aporna har samma blodgruppsystem som människa, och att de blodgrupper som finns i dag fanns redan hos den siste gemensamme förfadern, en nu för länge sedan utdöd apa.

Blodgrupp AB är den ovanligaste

Fördelningen av världens blodgrupper varierar från region till region. Cirka 63 procent av världens befolkning har blodgrupp O, medan AB är ovanligast. Även i Korea, där AB är mest utbredd, förekommer blodgruppen endast hos 9 procent av befolkningen.

Blodgrupper fördelade på världsdelar.

Föräldrarnas gener avgör blodgrupp

Alla människor kan indelas i blodgrupperna A, B, AB och O. Föräldrarnas gener avgör vilken grupp barnet får. Generna för A och B är dominanta, medan generna för O är recessiva. Ärver barnet till exempel genen för blodgrupp A från en förälder och blodgrupp B från den andra, får det blodgrupp AB. Grupp O kräver att båda föräldrarna bär på genen.