Blodpåsar med olika blodgrupper

Blodet är avgörande för din hälsa

Forskning visar att din blodtyp är nära besläktad med din hälsa. Vissa blodgrupper leder exempelvis till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och minnesbesvär, medan blodgrupp 0 skyddar mot cancer.

Forskning visar att din blodtyp är nära besläktad med din hälsa. Vissa blodgrupper leder exempelvis till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och minnesbesvär, medan blodgrupp 0 skyddar mot cancer.

Shutterstock

De olika blodgrupperna är ett mysterium för läkarna, som sedan upptäckten 1901 har gissat vad våra olika blodgrupper säger om oss.

Nu visar forskning att din blodgrupp har betydelse för om du drabbas av vissa sjukdomar eller inte. Och en specifik blodgrupp ger bättre odds än alla andra.

Diagram över blodgrupper

Så här är de fyra huvudsakliga blodgrupperna fördelade över världen. Men det finns även regionala variationer, och i Latinamerika har många exempelvis blodgrupp 0, medan det finns flest skandinaver med blodgrupp A

© Illustrerad Vetenskap

Blodgrupp 0 är kungen av blodgrupper

Om ditt blid tillhör blodgrupp 0 kan du statistiskt sett se fram emot ett liv utan cancer, minnesförlust och hjärtsjukdomar.

En undersökning har nämligen visat att människor med blodgrupp A, B och AB har 15 procents större risk för att dö i hjärt- och kärlsjukdomar än de som har blodgrupp 0. Dessutom verkar det som att blodgrupp 0 skyddar kroppen mot cancer.

Forskarna tror att förklaringen är att blodgrupper som A, B och AB får immunförsvaret att arbeta hårt så att kroppen långsamt löper risk att utveckla cancer, medan blodgrupp 0 är mildare.

AB kan medföra minnesproblem

En annan anmärkningsvärd studie visar att människor med blodgrupp AB har hela 82 procents större risk för att få problem med minnet än andra blodgrupper.

Forskarnas förklaring är att din blodgrupp bestämmer hur lätt blodet stelnar, och att vissa blodgrupper stelnar lättare så att man får små blodproppar och på så sätt svårare att minnas.

Studie: Blodgrupp 0 minskar risken för coronasmitta

Personer med blodgrupp 0 löper mindre risk att smittas av coronavirus jämfört med blodgrupperna A, B och AB. Det visar ett stor danskt forskningsprojekt från Aarhus Universitet och Syddansk Universitet.

Forskarna har utgått från 473 654 danskar som testats för coronaviruset och jämfört dem med en kontrollgrupp på drygt 2,2 miljoner människor.

Bland de 7 422 personer som fick ett positivt testsvar var det färre med blodgrupp 0 och fler med blodgrupp A, B eller AB.

Det innebär konkret att risken för att få coronavirus är 13 procent mindre med blodgrupp 0 – och det oavsett om man är RhD-positiv eller RhD-negativ.

Blodgrupp 0 är dock ingen garanti mot smitta, och forskarna uppmanar dock alla att följa myndigheternas förhållningsregler oavsett vilken blodgrupp man har.

Varför blodgrupp 0 har betydelse för coronasmittan är ännu ovist och därför behövs ytterligare forskning. Forskarna bakom projektet hoppas att den nya kunskapen ska lära oss mer om hur vi kan behandla och förebygga coronavirus.

Blodgrupp A och AB kan leda till allvarliga coronaförlopp

Samtidigt som blodgrupp 0 kan ge ett visst skydd mot coronavirus tyder det på att de med blodgrupp A och AB löper en ökad risk inte bara att smittas utan även att ett eventuellt sjukdomsförlopp med covid-19 blir mer allvarligt. Det är slutsatsen i en kanadensisk studie där man har undersökt 95 allvarligt sjuka coronapatienter.

Enligt forskarna hade patienter med blodgrupp A eller blodgrupp AB oftare behov av respirator, vilket kan vara en indikation på att de i högre grad fick skador på lungvävnaden till följd av infektionen.

Patienter med blodgrupp A eller blodgrupp AB hade även mer njursvikt, och generellt befann de sig längre tid på intensivvårdsavdelningar än patienter med blodgrupp 0 eller blodgrupp B.