Shutterstock
Lakrits

Är lakrits dåligt för hjärtat?

Lakrits gör att stresshormonet kortisol ansamlas i kroppen och ökar blodtrycket. Därför rekommenderar experter att vi ska äta lakrits med måtta.

Lakrits utvinns ur lakritsväxtens rot, som får sin karakteristiska lukt och söta smak av ämnet glycyrrhizinsyra.

Men glycyrrhizinsyra är inte helt ofarligt.

Ämnet påverkar nämligen vårt blodomlopp och kan hämma ett enzym som får kroppen att öka utsöndringen av kalium.

Kalium är viktigt för kroppens hälsa då det bland annat hjälper till att reglera vätskebalansen och upprätthålla normal funktion i muskler, exempelvis i hjärtat. Därför kan salt godis leda till störningar i hjärtrytmen och ett högt blodtryck, som i värsta fall kan ha dödlig utgång.

Man dog efter att ha ätit för mycket lakrits

Den amerikanska mannens olyckliga sjukdomsförlopp har studerats av forskare och publicerats i The New England Journal of Medicine. Enligt rapporten åt den 54-årige amerikanen en påse lakrits varje dag i flera veckor, och i kombination med en i övrigt näringsfattig diet ledde konsumtionen till att kaliumhalten i kroppen sjönk drastiskt.

Efter att i tre veckor ätit en påse lakrits dagligen fick han kraftiga kramper och blev medvetslös. Strax därefter fick han hjärtstopp och trots återupplivning avled han dagen därpå. Mannen led inte av några kroniska sjukdomar och hade heller inte varit med om tidigare fall av andnöd eller bröstsmärtor.

Lakrits tillverkas av lakritsrot

Lakritsrot odlas bland annat i Mellanöstern och delar av Asien, och den särskilda roten måste vara minst tre år innan den kan skördas.

© Shutterstock

Hur mycket lakrits får man äta?

Exakt hur stora mängder lakrits som kan leda till problem med blodtrycket varierar från person till person, men experternas tumregel säger att 50 gram lakrits om dagen riskerar att påverka blodtrycket negativt.

Symptom på högt blodtryck saknas ofta, men kan vara i svåra fall vara yrsel, huvudvärk, hjärtklappning och synproblem. Utan behandling kan tillståndet leda till döden.

De flesta människor upplever snabbt en förbättring när de slutar äta för mycket lakrits.

Lakrits ökar även stresshormoner

Glycyrrhizinsyra är en viktig komponent i lakrits, men för stora mängder leder till att ämnet blockerar ett stressreglerande enzym som omvandlar kortisol till kortison.

© Ken ikeda madsen & shutterstock

I tarmen omvandlas glycyrrhizin till skadlig glycyrrhizinsyra. I genomsnitt innehåller ett gram lakrits två milliggram glycyrrhizin.

© Ken ikeda madsen & shutterstock

I binjurebarken hämmar glycyrrhizinsyran ett enzym som normalt omvandlar stresshormonet kortisol till ofarligt kortison.

© Ken ikeda madsen & shutterstock

Utan enzymet som omvandlar kortisol anhopas stresshormonet och låser kroppen i ett tillstånd med ett förhöjt blodtryck.