Shutterstock
sol

Börjar alla nysa när de ser mot solen?

Varför nyser man när man får solen i ögonen? Lär dig mer om varför här.

Forskare uppskattar att cirka 18–35 procent av alla människor börjar nysa, när de utsätts för starkt solljus. Fenomenet kallas för fotisk reflex och är en reaktion som vanligtvis framkallas när man påverkas av starkt solljus efter att ha uppehållit sig i mörker.

För det mesta nyser man ett par gånger, men vissa personer nyser åtskilliga gånger i sträck när de tittar mot solen. Det är ärftligt betingat att ha en fotisk reflex, men än så länge vet forskarna inte vilka gener det är som orsakar beteendet.

Hur det kommer sig att starkt solljus kan framkalla nysningar är ovisst. En utbredd teori säger att det beror på att synnerven aktiveras mycket kraftigt när man tittar mot solen. Synnerven och nerven som sätter igång en nysning går nära varandra.

Den kraftiga aktiveringen av synnerven betyder alltså att även den närliggande nerven, som heter trigeminusnerven, påverkas och därför utlöser nysreflexen.