Shutterstock

Blir solkräm för gammal?

En oöppnad solkräm kan ofta hålla i ett par år, innan effekten avtar. Men det kräver att du förvarar flaskan rätt.

Solkräm tappar efter hand sin effekt. Krämens solfaktor – alltså hur mycket av solens skadliga UV-strålning som den blockerar – blir lägre med tiden.

Därför har din solkräm ett bäst före-datum precis som matvaror. Vanligtvis ligger datumet minst tre år efter tillverkningsdagen, men ofta förkortas hållbarheten markant efter det att flaskan eller tuben öppnats.

Solkräm reflekterar eller absorberar

Solkräm skyddar mot solens strålning på två helt olika sätt.

© Oliver Larsen

Mineraliskt solskydd

fungerar genom att partiklar i krämen, exempelvis titanoxid och zinkoxid, bildar en fysisk sköld som reflekterar UV-strålningen från huden.

© Oliver Larsen

Kemisk solkräm

fungerar genom att organiska molekyler, bland annat oxybenson, absorberar UV-strålningen och avger den som värme innan den når huden.

Höga temperaturer förstör ingredienser

De flesta solkrämer håller i minst två år om du förvarar dem korrekt. Utsätter du dem däremot för höga temperaturer, direkt sol under längre tid eller frost, förstörs de aktiva ingredienserna i krämen.

Ingredienser är till exempel zinkoxid eller titandioxid, som blockerar solens UV-strålning.

En utgången solkräm är i regel bättre än ingenting, men använder du en försvagad kräm bör du vara uppmärksam på att faktorn kan vara hela 99 procent lägre än märkningen, vilket gör krämen verkningslös.