Bakterier skickar upp människokroppen till ytan

Vatten i lungorna får människokroppen att sjunka. Men i takt med att kroppen bryts ned utvecklar kroppens egna bakterier gaser som gör att kroppen flyter upp till ytan igen.

© Shutterstock

När en människa drunkar, eller då ett lik kastas i vattnet, sjunker kroppen i regel alltid till botten som en sten.

Det beror på att kroppen är tyngre än vatten, och i takt med att lungorna blir vattenfyllda finns det inte tillräckligt med luft kvar i kroppen för att hålla den flytande.

Trots det hittas döda människor som ligger i vatten vanligtvis flytandes vid ytan.

Förklaringen till det är bakterier.

Bakterier bildar gas

Kroppen innehåller biljontals bakterier och många av dessa lever vidare i den döda kroppen trots att den befinner sig under vatten där det inte finns syre.

Eftersom kroppens immunförsvar inte längre är aktivt börjar bakterier att bryta ned kroppens vävnad och producerar gaser som metan och ammoniak. Gaserna ansamlas särskilt i buken, som svullnar upp.

Inom några dagar kommer kroppen att innehålla så mycket gas att tar sig uppåt ytan som en ballong.

Kroppen flyter oftast med ryggen uppåt, vilket beror på att armar, ben och huvud är tyngre än en torso och att lemmarna vrider sig naturligt mot framsidan av kroppen och på så sätt drar den sidan av kroppen nedåt.

Kroppen kan försvinna på en månad

I århundraden har mördare försökt göra sig av med döda personer genom att kasta dem i vatten och många lik hittas aldrig.

Orsaken kan vara att rovdjur äter upp liket, vilket en grupp kanadensiska forskare har visat kan vara möjligt på en månad.

Men det kan också beror på att något tynger ned liket, eller att kroppen har perforerats så att gaserna ska kunna sippra ut ur kroppen och liket därför stannar kvar under vattenytan.