Kan man känna regnväder i lederna?

Värkplågade personer säger ofta att de får extra mycket besvär av värken i lederna när vädret håller på att försämras. Är det verkligen så?

Dåligt väder och artros

Redan 1985 undersökte amerikanska forskare vädrets inverkan på våra leder genom att placera fyra värkpatienter i en tryckkammare. För att simulera ett kommande regnväder sänkte forskarna trycket och ökade luftfuktigheten.

Behandlingen fick tre av de fyra patienterna att berätta om förvärrade smärtor i de värkdrabbade lederna.

Värk i lederna vid dåligt väder

År 2007 följde andra amerikanska forskare upp frågeställningen genom att gå igenom journalerna för 200 patienter med artros i knäleden.

Patienterna hade dagligen rapporterat svårighetsgraden för sina ledsmärtor, och genom att studera rapporter med data om hur vädret varit under samma tid kunde forskarna jämföra ledvärkens intensitet med ändringar i både lufttrycket och temperaturen.

Analysen visade att värken i de artrosdrabbade knäna förvärrades när temperaturen eller lufttrycket sjönk.

Knän med artros varslar om väderväxling

När lufttrycket plötsligt faller, är det i regel ett tecken på att vädret växlar och blir sämre med regn som följd. Värkdrabbade leder reagerar på förändringar i lufttrycket med ökade smärtor och kan på så sätt varsla om sämre väder:

  1. Trycket i ledvätskan är lägre än atmosfärstrycket. Leden är stabil och ledvärken mindre uttalad.

  2. Trycket i ledvätskan blir relativt högre. Ledkapseln svullnar upp och lederna trycks mot varandra.

  3. Trycket normaliseras. Lederna trycker inte längre mot varandra och ledvärken avtar.

Klicka på bilden för att se en förstoring

Personer med artros kan gå en smärtsam framtid till mötes

Det bådar inte gott för artrosdrabbade personer att FN:s klimatpanel varnar för mer frekventa och våldsamma väderväxlingar i framtiden. Läs mer i artikeln om jordens extrema väder: