Är strålar från laserpekare farliga?

Kan man bli blind om man har oturen att bli träffad rakt i ögat av ljuset från en laserpekare?

laserpekare

En laserpekare, som ofta används som pekredskap, är en bärbar, batteridriven lampa, vars ljuskälla är en laserdiod. Den har ofta formen av en penna eller som en patron som sitter på en nyckelring.

Precis som allt annat ljus kan ljuset från en laserpekare skada ögats näthinna, men bara om ljuset är väldigt kraftigt och ögat utsätts länge nog.

Träffar ljuset från en laserpenna ögat av en slump behöver man inte oroa sig. Det är bara om man under längre tid stirrar rakt in i laserstrålen som synen kan skadas varaktigt.

Laserstrålens styrka delas in i riskklasserna 1, 1M, 2, 2M, 3R, 3B och 4. Strålning från klass 1-lasrar är ofarlig, medan ljuset från klass 4 alltid är farligt.

Den typ av laser som till exempel sitter i CD-spelare och laserskrivare tillhör nästan alltid klass 1, medan laserpekare ofta tillhör klass 2 eller 3R.

Ofta är lasrarna dock märkta enligt det gamla systemet, med klasserna I, II, IIa, IIIa, IIIb och IV, där II i stort sett motsvarar 2 och IIIa motsvarar 3R.

Ljuset från lasrar i denna klass, där effekten är högst 5 mW, är bara farligt såvida man stirrar rakt in i strålen under längre tid.

Träffas ögat av en laserstråle, kommer man att blinka och reflexmässigt titta bort, så därför skall man ha otur eller vara dumdristig – till exempel om man ser på en laserstråle genom en kikare – för att bli skadad av en vanlig laserpekare.

Enligt världshälsoorganisationen WHO finns det dock anledning att vara försiktig med laserpekare, då strålningen kan ge huvudvärk och tillfällig blindhet.

Blir exempelvis en bilist eller en pilot bländad av en laserpekare, kan det få fatala konsekvenser.

Man skall dessutom vara uppmärksam på att laserpekare inte alltid är korrekt klassificerade.