Er store lunger en fordel?

Är stora lungor en fördel?

Större lungor kan ta upp mer syre. De är praktiska i situationer då luften är syrefattig och för idrottare som ska prestera optimalt.

I lungorna avlägsnas koldioxid – som är en avfallsprodukt från ämnesomsättningen – från blodet och ersätts med syre.

Bytet mellan syre och koldioxid sker genom lungornas yta. Lungorna har utvecklats till att ha en mycket stor yta för att göra utbytet så effektivt som möjligt.

Lungorna består av små blåsor

Lungorna har en extremt stor yta, eftersom de är indelade i 300 miljoner mycket små blåsor som kallas alveoler.

Med en total yta på 70 till 100 kvadratmeter är lungorna lika stora som en fyrarumslägenhet och alltså mycket större än hudens endast 1,5 kvadratmeter.

Större lungor kan ta upp mer syre. Därför har folkslag från till exempel Anderna och Tibet, där luften är mycket tunn och syrefattig, genom generationer utvecklat större lungor än folkslag som bor på lägre höjd.

Lungorna sätter blodet i kontakt med luft

I lungornas små luftsäckar – alveolerna – kommer luften så nära blodet att syre och koldioxid obehindrat kan strömma till och från lungorna.

1. Från munnen kommer luften ned i luftstrupen som förgrenar sig i ett nätverk av mindre luftrör, så kallade bronker.

2. Luften strömmar vidare in i lungornas 300 miljoner små luftblåsor – alveolerna.

3. Alveolerna omges av små blodkärl: Kapillärer. Vävnaden mellan alveoler och kapillärer är så tunn och lucker att luftmolekyler kan passera genom den. Koldioxid (grön) från kroppen strömmar ut i alveolerna, och syre (blå) från luften rör sig i den andra riktningen så att blodet syresätts.

Stora lungor beror på längd och kön

Storleken har också att göra med personens längd och kön. Lungornas volym varierar mellan fyra och sex liter från person till person.

Stora lungor är en fördel – speciellt för idrottsmän, eftersom de med stora lungor kan ta upp mer syre och därmed prestera mer, men det går inte att öka lungornas syreupptag genom träning.

Däremot kan man lära sig att utnyttja sina lungor effektivare genom att andas in djupt och andas ut helt.

Dessutom kan människor med träning öka musklernas förmåga att ta upp syre från blodet och att stärka hjärtat, så att det effektivare kan pumpa ut blodet till musklerna.

Du kan få nya lungor på 12 timmar

Våra lungor är livsnödvändiga - men vad händer när de slutar fungera? Följ en lungtransplantation timme för timme i artikeln: