Shutterstock

Är det sant att man inte bör hålla inne en nysning?

Det kan vara irriterande, pinsamt och opraktiskt att nysa, men kan det rent av vara farligt att låta bli?

Det är inte alls bra att hålla tillbaka en nysning, för nysningen har nämligen ett helt naturligt och mycket nyttigt syfte.

En nysning blåser luftvägarna rena från damm, pollen, slem, mikroorganismer, kemikalier och andra främmande ting, som irriterar slemhinnorna och i värsta fall kan leda till infektioner, förgiftningar eller andningsbesvär.

Hålls nysningen tillbaka, blir föroreningarna sittande kvar och fortsätter att irritera. Därför bör en nysning alltid släppas fram, när vi känner att den är på väg.

Nysningar rensar ut

Det kan också vara direkt skadligt att hålla tillbaka en nysning, då det är starka krafter som står på spel.

När vi nyser, skjuts främmande föremål från näsan flera meter bort, och de kan röra sig med en hastighet av 150 kilometer i timmen.

Ett gott råd i coronatider

Så snart du känner att en nysning är på gång, så ska du stänga igen dina näsborrar med fingrarna.

Cilierna – eller flimmerhåren – kommer att vibrera mindre i näsans inre, så att du får mer tid att avlägsna dig från andra människor innan du låter nysningen detonera.

Tänk på att släppa taget om näsborrarna igen, innan du nyser – och glöm inte att alltid nysa i armvecket, så att salivpartiklarna sprids så lite som möjligt runt dig.

Kläms näsborrarna ihop under själva nysningen, så riktas all energi i stället inåt.

Därigenom stiger trycket i bihålorna, örontrumpeten, mellanörat och huvudets många andra hålrum.

Som regel tar vi inte skada av att hålla tillbaka en nysning, men i ogynnsamma fall kan det börja ringa i öronen, och små blodkärl i huvudet kan spricka.

I extrema fall kan det leda till en sprängd trumhinna eller till och med till en hjärnblödning.