Shutterstock

Är det farligt att använda vattenflaskan igen?

Vattenflaskor kan ansamla bakterier och läcka kemikalier. Men innebär det att de är skadliga att använda om och om igen?

Vi varnas ofta för att återanvända en plastflaska som vattenflaska. Varningen bottnar i två farhågor: Dels kan plasten avge skadliga ämnen, dels kan det finnas många bakterier i flaskan.

Risken för skadliga ämnen från plasten är som regel minimal om flaskan även från början innehållit vatten eller något liknande.

Då är den nämligen godkänd för ändamålet och innehåller inte farliga ämnen som kan avges till vattnet.

Flaskan blir smutsig

När det gäller bakterier samlas de vanligtvis runt flaskans mynning när denna kommer i kontakt med munnen. Därför är det en god idé att hålla mynningen så ren som möjligt.

Bakterietillväxt kan dock inte undvikas helt. Byt därför ut flaskan då och då.

© Shutterstock

Två saker att undvika

Alkohol

Fyll inte på vattenflaskan med alkohol. Det ökar risken för läckage av skadliga ämnen från plasten.

Solljus

Risken för både bakterier och läckage av skadliga ämnen ökar markant om flaskan förvaras i solljus.